Aikuisten puheterapia

INTONAATTORIT on erikoistunut aikuisneurologisiin puheterapiapalveluihin. Tällä takaamme parhaan asiantuntijuuden sekä viimeisimmän tiedon sinun kuntoutuksesi tueksi.

Olemme keskittyneet vammaryhmiin, jotka hyötyvät erityisesti aikuisneurologisesta puheterapiasta.

Tehokkaalla ja osallistavalla puheterapialla vahvistetaan omaa toimintakykyä sekä löydetään sujuvia keinoja muuttuneeseen arkeen.

INTONAATTORIT toimii avopuheterapiapalveluissa yhteistyössä Validia oy:n kanssa tuottaen heidän kauttaan Kelan aikuispuheterapiapalveluita.

Maksajatahoina Intonaattorien omissa puheterapiapalveluissa voi toimia vakuutusyhtiöt, sairaanhoito- ja sotepiirit, kaupungit sekä kunnat. Monimuotoisista palveluistamme löytyy myös mahdollisuuksia itsekustannettavan puheterapian toteutukselle.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, joten ole rohkeasti yhteydessä

Omapuheterapia - itse harjoitellen yhdessä toteuttaen

Tervetuloa puheterapian uuteen aikaan, jossa sinä päätät mitä, milloin ja kuinka paljon saat terapiaa. INTONAATTORIT haluaa mahdollistaa omalta osaltaan sinulle sujuvan ja tehokkaan paluun osalliseen arkeen.

Omapuheterapia on itsenäinen harjoittelupaketti, jossa kuitenkin saat kerran viikossa henkilökohtaisesti puheterapeutilta tukea, vinkkejä ja sparrausta oman kuntoutumisesi eteenpäin vientiin. Harjoitukset mukautetaan aina sinulle sopiviksi ja omiin tavoitteisiisi suuntautuen.

Tapaamisilla ehdotamme sinun tavoitteisiisi ja toiveisiisi parhaiten sopivia harjoitteita, joista saat valita sopivan. INTONAATTORIT opastaa tapaamisella miten harjoittelu kannattaa toteuttaa.

INTONAATTORIT tuo nettikuntoutuksen kautta mahdollisuuden yksittäisiin etätapaamisiin, joiden avulla henkilö pääsee läheisensä kanssa aloittamaan osallistavan kuntoutuksen jo ennen varsinaista puheterapiaa, täydentämään harjoittelua puheterapian aikana tai jatkamaan eteenpäin menoa puheterapian loppuessa. Nettikuntoutuksen kautta voidaan toteuttaa myös varsinainen puheterapiajakso.

Osallistava puheterapia

Osallistava puheterapia perustuu vahvasti SCA™-viitekehykseen (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Osallistava toimintatapa tuo henkilön kommunikatiivista ja vuorovaikutuksen kyvykkyyttä esille, sekä mahdollistaa henkilön mahdollisimman itsenäisen toimimisen vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteissa.

Aikuisten ryhmäpuheterapia

Ryhmä tuo aidossa sosiaalisessa tilanteessa esille vuorovaikutuksen ja kommunikaation muutokset. Ryhmä mahdollistaa tehokkaan ja monimuotoisen harjoittelun vertaistuellisessa ympäristössä yksilöllisiä tavoitteita unohtamatta.

INTONAATTOREILLA on tällä hetkellä käynnissä seuraavat ryhmät:

Helsingissä kokoontuva ryhmä, jossa on puheella kommunikoivia aivovamman saaneita henkilöitä. Ryhmä tapaa yhdessä Validian laitoskuntoutusjaksoille tulevien aivovammakuntoutujien kanssa Synapsian kuntoutustalossa. Yhdistävinä tekijöinä siis puheella kommunikointi ja ryhmäkeskustelutilanteissa toimimisen muutokset.
Etänä koontuvassa ryhmässä on pääasiassa henkilöitä, joilla on afasia. Ryhmäläiset kommunikoivat pääasiassa muilla kommunikaatiokeinoilla kuin puheella. Ryhmään osallistuu kokemuskuntoutuja, jonka kautta kohtaavampi toimintatapa mallittuu aidosti vertaiselta. Yhdistävänä tekijänä kommunikaation ja vuorovaikutuksen muutokset.

Etäpuheterapia

Etäpuheterapialla saat aikuispuheterapiaan erikoistuneen puheterapeutin palvelut sinne missä olet. Etäpuheterapia on lisäksi usein tehokkaampaa ja sen vaikutukset siirtyvät sujuvammin omaan ja lähipiirin arkeen.

Esimerkkejä etäpuheterapiasta:

Katseohjauspuheterapia

Katseohjauspuheterapialla aktivoidaan henkilöä kontaktiin ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa, sekä vahvistetaan katseen käyttöä vuorovaikutuksen ja kommunikaation keinona. Katseohjaus tuo henkilön piilossa olevan kyvykkyyden esille silloinkin, kun muita kontaktikeinoja ei ole käytössä.

NMES-stimulaatioterapia

NMES-stimulaatiota käytetään erityisesti kasvohalvausten tai traumojen aiheuttamiin nielemisen ja/tai puhemotorisiin haasteisiin. Stimulaatio vahvistaa lihasten toiminnallista tehokkuutta ja liikkeiden sujuvuutta, joka kohentaa nielemistä ja selkeyttää puhetta.

MDTP-syömisterapia (McNeill Dysphagia Therapy Program)

Syömisterapiassa nielemistä vahvistetaan intensiivisellä jaksolla, jossa tavoitteena on päivittäinen ravinnonsaanti turvallisesti suun kautta. Syömisterapia on miellyttävä, koska harjoittelu tehdään tavallisella ruualla henkilön omia ruokatoiveita toteuttaen.