Effektiv och omfattande talterapi för vuxna


INTONAATTORIT är ett finskt företag som erbjuder rehabiliterande och livaktig talterapi för vuxna.

Vår tjänst är utformad för att stödja rehabilitering av hjärnfunktion förändringar efter hjärnskada med deltagande talterapi. Med detta garanterar vi den bästa kompetensen och den senaste informationen för att stödja din rehabilitering.

Hos oss kan din talterapi äga rum på många sätt.

  • Distans Talterapi – Grupp Talterapi – Individuell Talterapi
  • Fjärrmottagning (hela värld) – Mottagning (Esbo) – Hembesök (Helsingfors / Esbo / Vanda / Grankulla)

Vi har specialiserat oss på neurologisk talterapi i samband med

  • Afasi
  • Stroke
  • Hjärnskada
  • Ryggmärgsskada
  • Annan neurologisk sjukdom eller trauma som förändrar hjärnans funktion

Dessa orsakar ofta

  • förändringar i interaktion och kontakt t.ex. ögonkontakt och att arbeta tillsammans
  • förändringar i kommunikation och språkkunskaper t.ex. afasi och milt språkliga svårigheter
  • förändringar i sociala färdigheter t.ex. grupparbete och konversationsförmåga

INTONAATTORIT oys logoped är Elisa Johansson, som har omfattande och mångsidig erfarenhet i mer än tio år inom neurologisk talterapi för vuxna.

INTONAATTORIT oys driftsmetod är talterapi som aktiverar kunden. Deltagande talterapi (Osallistava puheterapia) skapat av Intonaattorit oy, baserat på SCA ™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) utvecklat vid Afasia Institute i Kanada.

Talterapin fokuserar på att stärka det som skapar möjligheter för en person att vara aktiv och oberoende i en sådan vardag i vilken just denna person trivs .

Fråga gärna mera om våra svenskspråkiga talterapitjänster.