INTONAATTORIT Oy

Svenskspråkig talterapi för vuxna

Aikuisten puheterapiapalvelut

Effektiv och omfattande talterapi för vuxna

INTONAATTORIT är ett finskt företag som erbjuder rehabiliterande och livaktig talterapi för vuxna.

Vår tjänst är utformad för att stödja rehabilitering av hjärnfunktion förändringar efter hjärnskada med deltagande talterapi. Med detta garanterar vi den bästa kompetensen och den senaste informationen för att stödja din rehabilitering.

Hos oss kan din talterapi äga rum på många sätt.
Vi har specialiserat oss på neurologisk talterapi i samband med
Dessa orsakar ofta

INTONAATTORIT oys logoped är Elisa Johansson, som har omfattande och mångsidig erfarenhet i mer än tio år inom neurologisk talterapi för vuxna.

INTONAATTORIT oys driftsmetod är talterapi som aktiverar kunden. Deltagande talterapi (Osallistava puheterapia) skapat av Intonaattorit oy, baserat på SCA ™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) utvecklat vid Afasia Institute i Kanada.

Talterapin fokuserar på att stärka det som skapar möjligheter för en person att vara aktiv och oberoende i en sådan vardag i vilken just denna person trivs .

Fråga gärna mera om våra svenskspråkiga talterapitjänster.