Puheterapian palvelumuotoilu tarpeen SOTE:ssa

TÄSMÄTAITOJA KUNTOUTUKSEN AMMATTILAISILLE

SUORAAN OMAN KUNTOUTUSTYÖN VAHVISTAMISEKSI

Koulutusten uusi aika

Intonaattorit Oy on jo pitkään yhdistänyt koulutuksissaan ainutlaatuisella tavalla kuntouttajan ja kuntoutujan näkökulmat. Koulutuspalautteista nousee kerta toisensa jälkeen esille hyötyjen ja ymmärryksen kokonaisvaltaisuus, sekä uudet esille nousseet asiat. Kuntoutuksen ammattilaisina joudumme kuitenkin usein tilanteisiin, joissa tarvittavaa osaamista emme ole osanneet koulutuksilla ennakoida. Harvoin myöskään juuri silloin on tarvittava koulutus tarjolla.

Tarvitsemme siis toisenlaisia mahdollisuuksia saada tietoa ja taitoa juuri silloin, kun tarvitsemme. Ja tähän tarpeeseen Intonaattorit Oy haluaa vastata tarjoamalla omista erityisosaamisista tukea, ohjausta ja käytännön vinkkejä muille kuntouttajille. Kuntoutuskoutsi palveluihimme pääset käsiksi missä vain, milloin vain ja miksi vain.

Mitä ovat Kuntoutuskoutsi -palvelut?

 • Kuntoutuskoutsi -palvelut tuovat koulutuksen suoraan omaan työhösi. Sinä määrittelet mitä, me ohjaamme miten.
 • Voit valita itsellesi koutsauksen paikan päällä tai etänä.
 • Kuntoutuskoutsi -palvelumme on hankittavissa myös ryhmämuotoisesti sisäiseksi koulutukseksi tai tietylle työntekijäryhmälle.
 • Pääasiassa koutsauksissa on läsnä Intonaattorit Oy:n puheterapeutti Elisa Johansson, mutta tarvittaessa otamme kokemuskouluttajiamme mukaan.
 • Saat itse päättää haluatko ohjausta yhdessä asiakkaasi kanssa vai yksin sinulle.
 • Koutsauspalvelut sisältävät täsmätietoa, -keinoja ja -ohjausta, mikä mukautetaan sujuvasti sinulla jo olevaan tietoon, keinoihin ja toimintatapoihin.
Kuntoutuskoutsaus tuo ammattilaisen ja asiakkaan näkökulmat käden ulottuville

Kenelle kuntoutuskoutsi -palvelut on suunnattu?

Palvelu soveltuu kaikille kuntoutuksen ammattilaisille, joiden työhön liittyy vuorovaikutusta ja kommunikointia sisältävää asiakaskohtaamista. Erityistä hyötyä kuntoutuskoutsista on kommunikaatioon tai kielellisiin taitoihin liittyvissä haastavissa tilanteissa tai uusien asiakasryhmien kanssa työskentelyn aloituksessa.

 • PUHETERAPEUTIT
 • NEUROPSYKOLOGIT
 • LÄÄKÄRIT
 • TOIMINTATERAPEUTIT
 • HOITAJAT
 • FYSIOTERAPEUTIT
 • PÄIVÄTOIMINTAOHJAAJAT
 • SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
 • MONIAMMATILLISET TYÖRYHMÄT

Miksi hankkisin kuntoutuskoutsi -palveluita?

Kuntoutuspalvelumme rakentuvat pitkälti puhutun ja kirjoitetun kielen varaan. Siksi pienilläkin haasteilla niissä on suuri vaikutus palvelun toteutukseen. Kiireisessä kuntoutustyössä haasteet tai yksinkertaisesti asian uutuus meille hidastaa työskentelyämme, rajoittaa minkälaisia asiakkaita voimme ottaa sekä kuinka yksilöllisesti vaikuttavaa kuntoutusta pystymme tarjoamaan. Kuntoutuskoutsaus -palveluilla tuomme siis nopeasti, tehokkaasti ja sinulle kohdistetusti tietotaitoa, jolla työn tekeminen sujuvoituu, et joudu rajaamaan asiakkaitasi sekä ennen kaikkea pystyt tarjoamaan yksilöllisesti vaikuttavaa kuntoutusta.

Esimerkkejä kuntoutuskoutsi -palveluista

 • KOMMUNIKOINNIN APUVÄLINEET : tietoa ja osaamista miten kuntoutujan kommunikoinnin apuvälinettä voi käyttää viestinnässä asiakkaan kanssa. Tarjoamme myös täsmäkeinoja miten voit omalla toiminnallasi tukea kuntoutujan itseilmaisua, ymmärrystä ja keskittymistä kuntoutustilanteissa ja keskusteluissa. Puheterapeutti Elisa Johanssonilla on uniikkia osaamista katseohjauksesta sekä keskustelun tukitekniikoista. Hän on lisäksi käyttänyt paljon grid 3 -sovellusta.
 • AFASIA : syvempää ymmärrystä miten afasian tuomat kommunikaation ja kielellisten taitojen muutokset vaikuttavat kuntoutujan kaikkeen arkeen. Osaamista ja keinoja, joilla afasiaoireisto ei määrittele kuntoutusta eikä estä tai rajoita sen toteutusta. Esimerkiksi monen henkilön, jolla on afasia, on vaikea löytää tai saada neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajaa, kommunikaation haasteiden vuoksi. Puheterapeutti Elisa Johansson on Kanadan Afasiainstituutin kehittämän SCA™ -tekniikan (Supported Conversation for Adults with Aphasia) virallinen kouluttaja Suomessa. Lisäksi Intonaattorit Oy:ssä on toiminut 2021 vuodesta alkaen kokemuskumppani ja afasian kokemusasiantuntija Raimo Valo.
 • RYHMÄKUNTOUTUS : tietoa, osaamista ja keinoja ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutukseen. Intonaattorit Oy:n ydinosaaminen on ryhmäpuheterapiassa ja sitä kautta puheterapeutti Elisa Johanssonilla on laaja-alaista ja pitkän linjan osaamista ja kokemuksia. Koutsaus -palvelun kautta pystyt tukemaan yhdenvertaista osallisuutta ja asiakkaiden oman osaamisen hyödyntämistä vertaismallin antamiseen. Tarjoamme myös täsmäkeinoja miten voit omalla toiminnallasi tukea kaikkien ryhmäläisten itseilmaisua, ymmärrystä ja keskittymistä kuntoutustilanteissa ja keskusteluissa. Saat myös osaamista ja luottamusta koota ja käynnistää tai pitää heterogeenisiä ryhmiä, joissa kullekin ryhmäläiselle on yksilölliset tavoitteet.
 • NIELEMINEN JA SYÖMINEN : sopivia keinoja arvioida ja kuntouttaa asiakkaita joilla on nielemisen haasteita sekä tietoa mitä huomioida ja mitä tehdä turvallisen ruokailun toteutumiseksi. Tarjoamme myös täsmäkeinoja miten voit omalla toiminnallasi tukea kuntoutujan nielemistä ja syömistä sekä miten voit tehdä ruokailutilanteista kaikille asiakkaille turvallisia. Puheterapeutti Elisa Johanssonilla on monipuolista ja pitkäaikaista koulutus- ja menetelmäosaamista nielemishaasteiden kuntoutuksesta. Lisäksi Intonaattorit Oy on kehittänyt kokemusasiantuntija-ammattilainen yhteistyössä nielemisen itseharjoittelupaketin Nielemistreenit.
 • AIVOVAMMAT : aivovammojen jälkitilaan liittyvät kognitiivisen kommunikaation muutokset vaikuttavat vuorovaikutukseen, sosiaalisissa ja kommunikaatio tilanteissa esim. keskustelussa toimimiseen. Esim. muisti, keskittyminen ja toiminnanohjaus ovat keskeisiä niin itseilmaisussa kuin muiden ymmärtämisessä. Huomioimme aivovamman vaikutuksia kommunikaatioon ja kielellisiin taitoihin kuitenkin vielä vähän esim. neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Tarjoamme täsmäkeinoja mahdollisuuksien esiin tuontiin sekä miten voit omalla toiminnallasi sujuvoittaa itseilmaisua, ymmärtämistä ja keskittymistä. Huomioimalla asiakkaan ominaisuuksia vähennämme myös haastavista tilanteista aiheutuvaa kuormittumista ja väsymistä.

Hanki itsellesi sopiva kuntoutuskoutsi -palvelu