Ryhmäpuheterapia aikuispuheterapia palveluna

Intonaattorit Oy:n 2023 vuoden ryhmärunko

Intonaattorit Oy tuottaa monimuotoisia puheterapiaryhmiä aikuisille.

Intonaattorit Oy tuottaa monimuotoisia puheterapiaryhmiä aikuisille.

Nopean lukijan “bulletpointit” ryhmäpalveluista

 • Intonaattorit Oy:n on perustettu vuonna 2020 tuottamaan erityisesti ryhmäpuheterapiaa. Yrityksen koko nimi on Ryhmäpuheterapiapalvelu Intonaattorit Oy.
 • Puheterapeuttina toimii aikuisneurologinen puheterapeutti Elisa Johansson. Hänellä on yli 10 vuoden ajalta erityisen laaja ja monipuolinen kokemus aikuisten ryhmäpuheterapiasta. Erityisesti AFASIA ja AIVOVAMMA ryhmistä.
 • Poikkeusaikana Intonaattorit toteuttivat ryhmiä sekä täysin etänä että hybridinä, jolloin osa ryhmästä tapasi paikan päällä ja osa oli mukana etänä. Myös näin toteutuneista ryhmistä ja niiden vaikuttavuudesta on kertynyt paljon kokemusnäyttöä.
 • Pitkän etsinnän jälkeen Intonaattorit on löytäneet toimitilat Kehitysvammaliiton tiloissa. Tilat ovat täysin esteettömät ja ne on hyvin saavutettavat eripuolilta Pääkaupunkiseutua.
 • Ainutlaatuisena erityispalveluina Intonaattorit Oy:ssa toimii kokemuskumppaneina niin afasian saanut henkilö kuin aivovamman saanut henkilö.
 • Myös ryhmäläisen läheisille järjestetään erillistä ohjausta ja mahdollisuuksia harjoitella oman läheisen tukemista ja arjen sujuvoittamista.

Mitä ryhmiä Intonaattoreilla on?

Intonaattorit Oy tuottaa monimuotoisia puheterapiaryhmiä aikuisille.

Intonaattorit haluaa ryhmillä tuoda myös yhden ratkaisun ainaiseen puheterapeuttipulaan.

AFASIA

 • Henkilöllä ei tarvitse olla diagnosoitua afasiaa, vaan määrittelevämpänä tekijänä ovat haasteet tai muutokset kommunikaatiossa ja/tai kielellisissä taidoissa.
 • Ryhmissä käytetään SCA™ :ta (Supported Conversation for Adults with Aphasia), jonka Kanadan Afasiainstituutti on kehittänyt nimenomaan afasian tuomiin kommunikaation ja keskustelun haasteisiin tukitekniikaksi.
 • Kokemuksesta olemme huomanneet, että ryhmä sopii erittäin hyvin myös alkuvaiheen oirekuvan kartoitukseen ja tarvittavan puheterapian määrittelyyn. Tämä siksi, että ryhmässä haasteiden juurisyihin päästään nopeammin kiinni ja tukikeinoja voidaan harjoitella suoraan hyvin erilaisten kommunikoijien kanssa.
 • Ympäristönä ryhmä on turvallinen kokeilu- ja harjoittelupaikka. Ryhmässä huomio ei kohdistu vain yhteen henkilöön, mikä vähentää stressiä ja myös sitä kautta sujuvoittaa toimintaa.
 • Ryhmässä henkilö saa puheterapeutin ohjauksen lisäksi vertaisvinkkejä ja -mallia, jolloin saatu tuki ja mahdollisuudet ovat myös paljon monimuotoisemmat kuin yksilöterapiassa voidaan tarjota.
 • Ryhmä soveltuu alkuvaiheen kuntoutukseen, jo käynnissä olevan puheterapian lisänä tai jatkona toteutettavaksi sekä kuntoutuksen uudelleen käynnistämiseen.

MUISTI

 • Henkilöltä ei vaadita diagnosoitua muistisairautta, vaan määrittelevämpi tekijä on muistin vaikuttavuus kommunikaation ja keskustelun sujuvuudessa.
 • Ryhmissä käytetään SCA™ :ta (Supported Conversation for Adults with Aphasia), jonka Kanadan Afasiainstituutti on kehittänyt afasian tuomiin kommunikaation ja keskustelun haasteisiin tukitekniikaksi, mutta joka soveltuu erittäin hyvin myös muistin tuomiin kommunikaation ja keskustelun muutoksiin ja haasteisiin.
 • Kokemuksesta olemme huomanneet, että ryhmä sopii erittäin hyvin myös alkuvaiheen oirekuvan kartoitukseen ja tarvittavan puheterapian määrittelyyn. Tämä siksi, että ryhmässä haasteiden juurisyihin päästään nopeammin kiinni ja tukikeinoja voidaan harjoitella suoraan hyvin erilaisten kommunikoijien kanssa.
 • Ympäristönä ryhmä on turvallinen kokeilu- ja harjoittelupaikka. Ryhmässä huomio ei kohdistu vain yhteen henkilöön, mikä vähentää stressiä ja myös sitä kautta sujuvoittaa toimintaa.
 • Ryhmässä henkilö saa puheterapeutin ohjauksen lisäksi vertaisvinkkejä ja -mallia, jolloin saatu tuki ja mahdollisuudet ovat myös paljon monimuotoisemmat kuin yksilöterapiassa voidaan tarjota.
 • Ryhmä soveltuu alkuvaiheen kuntoutukseen, jo käynnissä olevan puheterapian lisänä tai jatkona toteutettavaksi sekä kuntoutuksen uudelleen käynnistämiseen.
 • MUISTIRYHMÄÄ SUOSITELLAAN ENNENKAIKKEA ALKUVAIHEESSA OLEVILLE sekä ENNAKOIVANA ETENEVISSÄ SAIRAUKSISSA.

AIVOVAMMAT

 • Henkilöltä ei vaadita diagnosoitua aivovammaa, vaan määrittelevämpi tekijä on vammautumisen vaikutukset kielellisissä taidoissa ja kommunikaatiotilanteissa toimimisessa, esim. keskustelussa.
 • Ryhmissä käytetään SCA™ :ta (Supported Conversation for Adults with Aphasia), jonka Kanadan Afasiainstituutti on kehittänyt afasian tuomiin kommunikaation ja keskustelun haasteisiin tukitekniikaksi. Tekniikat soveltuvat erittäin hyvin myös oman ilmaisun suunnittelun, keskustelussa mukana pysymisen ja muistin tueksi.
 • Kokemuksesta olemme huomanneet, että ryhmä sopii erittäin hyvin myös alkuvaiheen oirekuvan kartoitukseen ja tarvittavan puheterapian määrittelyyn. Tämä siksi, että ryhmässä haasteiden juurisyihin päästään nopeammin kiinni ja tukikeinoja voidaan harjoitella suoraan hyvin erilaisten kommunikoijien kanssa.
 • Ympäristönä ryhmä on turvallinen kokeilu- ja harjoittelupaikka. Ryhmässä huomio ei kohdistu vain yhteen henkilöön, mikä vähentää stressiä ja myös sitä kautta sujuvoittaa toimintaa.
 • Ryhmässä henkilö saa puheterapeutin ohjauksen lisäksi vertaisvinkkejä ja -mallia, jolloin saatu tuki ja mahdollisuudet ovat myös paljon monimuotoisemmat kuin yksilöterapiassa voidaan tarjota.
 • Ryhmä soveltuu alkuvaiheen kuntoutukseen, jo käynnissä olevan puheterapian lisänä tai jatkona toteutettavaksi sekä kuntoutuksen uudelleen käynnistämiseen.
 • Ryhmää suositellaan erityisesti, jos tavoitteena opiskelu tai työ.
 • Ryhmä sopii aivovamman saaneiden henkilöiden lisäksi etenevää sujumatonta afasiaa sairastaville sekä long covid:in kuntoutujille, joilla sairauden seurauksena muutoksia kielellisissä toiminnoissa ja/tai haasteita kommunikaatiotilanteissa.

KEHITYSVAMMAT

 • Ryhmään osallistumista määrittelee se, että henkilöllä syntymästä vamma, joka vaikuttaa kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen.
 • Ryhmään osallistuakseen henkilön on kyettävä kommunikoimaan luotettavasti vähintään kyllä/ei -tasoisesti.
 • Ympäristönä ryhmä on turvallinen kokeilu- ja harjoittelupaikka haasteellisempaan ja aikuismaisempaan kommunikointiin. Ryhmässä huomio ei kohdistu vain yhteen henkilöön, mikä vähentää stressiä ja myös sitä kautta sujuvoittaa toimintaa.
 • Ryhmässä henkilö saa puheterapeutin ohjauksen lisäksi vertaisvinkkejä ja -mallia, jolloin saatu tuki ja mahdollisuudet ovat myös paljon monimuotoisemmat kuin yksilöterapiassa voidaan tarjota.
 • Ryhmissä käytetään SCA™ :ta (Supported Conversation for Adults with Aphasia), jonka Kanadan Afasiainstituutti on kehittänyt afasian tuomiin kommunikaation ja keskustelun haasteisiin tukitekniikaksi. Tekniikat sopivat erittäin hyvin kommunikaatioon, jota käydään pääasiassa muulla kuin puheella.
 • Ryhmä sopii erittäin hyvin henkilölle, jonka arjessa on tulossa tai tullut merkittäviä muutoksia ja jonka kommunikaatiotavat eivät ole riittävät uudessa arjessa.
 • Ryhmä on luotu tarpeesta tarjota kehitysvammaisille aikuisille mahdollisuus kehittää ja vahvistaa kommunikaatiota. Kehitysvammaiset henkilöt saavat usein puheterapiaa lapsena, mutta myöhemmin kommunikaatioon tai kommunikaatiokeinoihin tehdään harvemmin puheterapian kautta päivityksiä tai muutoksia. Lapsena saatu kommunikaatiokeino tai -sisältö soveltuu harvoin aikuisen henkilön arjen vaatimuksiin. Mutta se myös vähentää henkilön mahdollisuuksia toimia sekä vaikuttaa millä tavalla henkilö kohdataan.
 • Vastaavaa ryhmää ei ole missään muualla.

AAC eli puhetta tukevien, korvaavien ja täydentävien keinojen ryhmä

 • Ryhmään voi osallistua henkilö, joka käyttää kommunikaatioon jotain apuvälinettä. Ja joka haluaisi pystyä käyttämään välinettä sujuvasti ja mahdollisimman itsenäisesti arjessa.
 • Ryhmä sopii myös henkilölle, joka on juuri saanut tai saamassa kommunikaation apuvälineen tai henkilölle, jonka nykyinen apuväline tuntuu riittämättömältä yksin.
 • Ryhmissä käytetään SCA™ :ta (Supported Conversation for Adults with Aphasia), jonka Kanadan Afasiainstituutti on kehittänyt afasian tuomiin kommunikaation ja keskustelun haasteisiin tukitekniikaksi. Tekniikat soveltuvat erittäin hyvin myös oman ilmaisun suunnittelun, keskustelussa mukana pysymisen ja muistin tueksi.
 • Kokemuksesta olemme huomanneet, että ryhmä sopii erittäin hyvin myös alkuvaiheen oirekuvan kartoitukseen ja tarvittavan puheterapian määrittelyyn. Tämä siksi, että ryhmässä haasteiden juurisyihin päästään nopeammin kiinni ja tukikeinoja voidaan harjoitella suoraan hyvin erilaisten kommunikoijien kanssa.
 • Ympäristönä ryhmä on turvallinen kokeilu- ja harjoittelupaikka. Ryhmässä huomio ei kohdistu vain yhteen henkilöön, mikä vähentää stressiä ja myös sitä kautta sujuvoittaa toimintaa.
 • Ryhmässä henkilö saa puheterapeutin ohjauksen lisäksi vertaisvinkkejä ja -mallia, jolloin saatu tuki ja mahdollisuudet ovat myös paljon monimuotoisemmat kuin yksilöterapiassa voidaan tarjota.
 • Ryhmä soveltuu alkuvaiheen kuntoutukseen, jo käynnissä olevan puheterapian lisänä tai jatkona toteutettavaksi sekä kuntoutuksen uudelleen käynnistämiseen.
 • Ryhmä soveltuu myös apuväline luovutuksen jälkeiseen laitteen käyttöönottoon ja käytön harjoitteluun.
 • Ryhmää suositellaan erityisesti, jos tavoitteena opiskelu tai työ.

SYÖMINEN SUJUVAKSI

 • Ryhmään osallistumiseksi henkilöllä ei tarvitse olla lääketieteellisesti tunnistettua nielemisen haastetta, vaan riittää että henkilöllä on nielemisessä tai syömisessä haasteita, jotka vaikuttavat merkittävästi hänen arkeen.
 • Tämä ryhmä poikkeaa selkeästi muista Intonaattorit ryhmistä siitä, että ryhmäläinen sitoutuu päivittäisiin itsenäisiin nielemisharjoituksiin ryhmäkertojen lisäksi.
 • Ryhmän toimintatavan perusteena käytetään MDTP -menetelmää (McNeill Dysphagy Therapy Program). Menetelmä on Floridan Dysfagiakeskuksessa kehitetty ja tutkitusti hyvin vaikuttava menetelmä. Intonaattorit Oy:n ryhmä ei kuitenkaan ole täysin menetelmän mukainen, vaan kokemuksen ja toteutuneiden jaksojen kautta on löytynyt suomalaiseen arkeen sopiva nielemisen vahvistustekniikka.
 • Nielemisharjoituksia tehdään normaalilla, muokkaamattomalla ruoalla, ja perustavoitteena on kyetä mahdollisimman tavanomaiseen syömiseen vahvasti toimivalla nielemisellä. Nielemisharjoituksia tehdään 3-4 päivässä.
 • Puheterapeutti Johanssonilla on erittäin hyviä vaikuttavuustuloksia syömisen ja nielemisenkuntoutuksessa. Kuntoutuja on jakson avulla pystynyt siirtymään peg-letku ravitsemuksesta normaalikoosteiseen suun kautta ruokailuun jopa 2 viikossa.
 • Ryhmä toimii siis pääasiassa itsenäisesti toteutetun nielemisterapian tukena. Edistymistä ja harjoituksia tarkistetaan kerran viikossa.
 • Ryhmässä henkilö saa puheterapeutin ohjauksen lisäksi vertaisvinkkejä ja -mallia, jolloin saatu tuki ja mahdollisuudet ovat myös paljon monimuotoisemmat kuin yksilöterapiassa voidaan tarjota.
 • Ryhmä soveltuu erittäin hyvin itsenäiseen harjoitteluun kykenevien henkilöiden kuntoutuksen tueksi. Edistymistä seurataan, ja henkilön motivaatiota ja aktiivisuutta ylläpidetään ryhmätapaamisilla. Verrattuna yksilömuotoisesti toteutettuun puheterapiajaksoon, pääsee henkilö tehokkaammin ja sujuvammin etenemään ja vaikutukset arjessa huomataan heti.
 • Kokemuksesta tiedämme, että nielemisen harjoitussuunnitelma saattaa muuttua hyvinkin paljon ja nopeasti, ja että väärin toteutetulla harjoittelulla henkilö todennäköisesti vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Ryhmien perustiedot

 • Paikan päällä ryhmät kokoontuvat osoitteessa Linnoistustie 2B, Espoo
 • Kaikkiin ryhmiin voi osallistua myös etänä (yhtä vaikuttavasti) zoom -alustalla.
 • Kaikki ryhmät jaetaan vähintään kahteen iän mukaan (alle 50v. ja yli 50v.). Ryhmät on lisäksi jaettu karkeasti vammatyyppiin tai haasteeseen liittyvällä jaolla kuuteen.
 • Mahdollisuuksien ilmetessä ryhmistä tehdään hyvin tarkastikin kohdennettuja. Esimerkiksi nyt käynnissä oleva lukemisen ja kirjoittamisen toimintoja vahvistava, alle 50v. aivovammaryhmä. Ryhmäläisillä mahdollisesti opintojen aloitus tai työhön paluu.
 • Kaikilla ryhmäläisillä on ryhmässä täysin oma, yksilöllinen tavoite. Ja tavoitteiden ei tarvitse olla yhteneviä. Yksilölliset tavoitteet määritellään ryhmäjakson alussa toteutetulla yksilötapaamisella, ja niitä päivitetään ja niiden edistymistä kartoitetaan puolivuosittain.
 • Maksimi osallistujamäärä yhteen ryhmään on 4+4 (4paikan päällä ja 4 etänä).
 • Ryhmistä voi kysellä lisää info@intonaattorit.fi tai sähköpostitse voi sopia tutustumiskerran (Tutustumiskerta on 50% voimassaolevasta ryhmähinnasta. Tutustumiskerran maksu hyvitetään täysimääräisesti takaisin, jos henkilö aloittaa ryhmässä.)
 • Kokeiluluonteiseen ryhmäjaksoon suositellaan 10 kertaa. (10x jaksoon ei kuulu yksilötapaamisia). Jakso tulee toteutua 6kk sisällä ensimmäisestä kerrasta.
 • Nykytilanteen kartoitukseen tai puheterapiatarpeen määrittelyyn suositellaan hankittavan 15 kerran ryhmäjakso. Tähän kuuluu myös 2x a`60min. yksilötapaamiset. Jakso tulee toteutua 6kk sisällä ensimmäisestä kerrasta.
 • Suositeltu vuosimääräinen ryhmäjakso 30 kertaa. (30x jaksoon kuuluu 2x a`30min. yksilötapaamista) Jakso tulee toteutua 12kk kuluessa ensimmäisestä kerrasta.
 • Ryhmät laskutetaan aina 5 ryhmäkerran toteuduttua tai muutoin sovitun mukaisesti.

Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää!