Ryhmäpuheterapia – tehokkaampi miltä näyttää

Ryhmäpuheterapian ajatellaan usein olevan mukava vertaistuellinen elementti, jota mietitään vasta siinä vaiheessa kun yksilöpuheterapia alkaa päättyä. Intonaattorit Oy:n puheterapeutti Elisa Johansson tietää kokemuksesta, että ryhmäpuheterapia, on paljon enemmän kuin mitä siltä oletetaan.

Yhteenveto kiireiselle lukijalle: ryhmäpuheterapia “bulletpointit”

  • Ryhmätilanne vastaa monin tavoin enemmän aitoja arkitilanteita
  • Ryhmässä on sen osallistujien määrä tahoja, joille koitat ilmaista omia ajatuksia ja joiden ajatuksia sinä koitat ymmärtää. Nämä sinkoilevat ennakoimattomassa järjestyksessä ja päällekkäisinä, jolloin huomio tulee pystyä kohdistamaan niihin kaikkiin.
  • Puheterapeutti on ryhmän ajatusten yhteen vetäjä ja siltojen rakentaja, mutta hän ei kykene ikinä jakamaan vertaistietoa tai näyttämään vertaismallia. Voisikin sanoa, että yhden tukihenkilön sijaan ryhmässä saat sen osallistujien määrän tukihenkilöitä, jotka kaikki tuovat sinulle oman tiedon ja osaamisen.
  • Ryhmä on myös erinomainen resurssien säästäjä. 1. Yksi puheterapeutti pystyy näkemään jopa 8 asiakasta yhtä aikaa. Silti ryhmässä jokaisella on yksilölliset tavoitteet ja havaitaan hänen yksilöllisiä mahdollisuuksia ja haasteita. 2. Ryhmäpuheterapian kustannukset ovat vähäiset. Kun yhden puheterapeutin jakaa 8 maksajaan on loppusumma jo yksittäisellä tapaamisella merkittävä.
  • Kokemustietona tiedämme myös, että ryhmässä niin arviointi kuin kuntoutus on tehokkaampi ja nopeampi ja vaikuttavampi. Tällöin puheterapiajaksoon riittää vähempi kerta määrä ja lyhyempi aika. Tästä pitkänajan selkeästä kustannussäästöstä on kuitenkin maksajatahoja hyvin haasteellista vakuuttaa.
  • Hyvä esimerkki on mielestäni kielelliset arviot. Kun ne tehdään huolella yksilömuotoisesti, käytetään itse testien tekoon vähintään 2 tuntia. Tämän lisäksi puheterapeutilta menee aikaa kun hän yhdistelee miten testin tulokset voisivat haitata henkilöä hänen arjessaan. Lopputulos perustuu kuitenkin OLETUKSEEN, koska testit tehdään hyvin strukturoidussa, kahden keskisessä tilanteessa ja niissä on hyvin vähän suoraan arkitilanteisiin liittyviä kohtia. Oletukseen sekä kustannusmahdollisuuksien perusteella henkilölle suositellaan x määrä puheterapiaa, usein hyvin tarkalla tavoitteella, joka on noussut testituloksista ei siis arjen todellisista tarpeista. Sen sijaan paremmin arjen tarvetta kohtaavan tuloksen olisi ryhmässä saanut noin 15 minuutissa. Sen lisäksi ryhmässä olisi ehditty nostamaan tämä asia käsittelyyn eli henkilö kommentoi ilmeneekö sama haaste myös hänen arjessaan. Parhaassa tapauksessa muut ryhmäläiset tunnistaisivat haasteesta jotain tuttua ja toisivat esille, miten he ovat pyrkineet haasteen kanssa toimimaan.

Ryhmäterapia ja puheterapia

Puheterapialla vaikutetaan mm. henkilön vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömistoimintoihin. Voisimme jopa sanoa, että puheterapia on tavalla tai toisella mukana kaikessa siinä, mitä ihminen hereillä ollessaan tekee. Näihin toimintoihin kuuluu myös erittäin kiinteästi sosiaalinen puoli, ja onkin hyvin vähän asioita joita teemme arjessa yksin. Silti ajattelemme puheterapiaa usein ensisijaisesti yksilömuotoisena, vain meihin itseemme kohdistettuna palveluna.

”Olen miettinyt usein, että miksi hylkäämme tai minimoimme tämän sosiaalisen puolen, juuri silloin kun siinä on haasteita? Miksi emme käytä hyväksi sitä, että olemme pienestä pitäen tottuneet tekemään asioita yhdessä.” -Elisa

Toinen selkeä ja yleinen totuus arjestamme on se, että halusimmepa tai emme, on se enemmän tai vähemmän päivittäistä sattumanvaraisuuteen perustuvaa kaaoksen hallintaa. Pyrimme toki tekemään suunnitelmia ja mietimme omaa toimintaamme etukäteen, mutta loppupeleissä pitää kuitenkin pystyä improvisoimaan tilanteen mukaan. Yksilömuotoisessa puheterapiassa tilanteet ja harjoitukset etenevät hyvinkin strukturoidusti ja hallitusti, mikä taas herättää kysymään “Miksi tai mihin puheterapialla oikeastaan pyritään vaikuttamaan?”.

”Se on mielestäni sama asia kun ajaminen liikenteessä. Voimme suunnitella aikataulun ja reitin. Opettelemme ajamaan suljetuilla parkkipaikoilla ja lukemaan liikennemerkkejä. Mutta kuinka valmiita olemme sinä päivänä, jolloin menemme aitoon liikenteeseen ajamaan? Ja olemmeko valmistautuneet mitä yllätyksiä liikenteessä vastaan tulee?” -Elisa

Intonaattorit Oy : puheterapian vastarannankiiski vai uuden suunnannäyttäjä?

INTONAATTORIT

Ryhmäpuheterapiapalvelu Intonaattorit Oy:n logo symboloi yhdenvertaista ryhmää.

Jo kauan ennen Sote sotkuja ja Hyvinvointialueiden budjetin ylityksiä, on Suomessa vallinnut puheterapeuttipula. Tähän lähdettiin aktiivisesti vastaamaan jo lähes 20 vuotta sitten, lisäämällä merkittävästi opiskelupaikkoja. Itse kuulun 2. vuosikurssiin logopedian opinnot Tampereen yliopistossa aloittaneista opiskelijoista. En siis näe todennäköisenä, että koulutuspaikkojen lisäämisellä olisi ollut näkyvää vaikutusta. Määrä ei ikinä riitä, oli sitten kyse rahasta tai tekijöistä. Puheterapian rakenteet ja keinot sen sijaan ovat pysyneet hyvinkin samoina, eikä puheterapeuteilla ole juuri minkäänlaista erikoistumismahdollisuutta. Useammassa paikassa, jossa puheterapeutti työskentelee, tekee hän asiakkaita vauvasta vaariin. Tässä mallissa “vaarit” jäävät “vauvojen” jalkoihin, valitettavasti.

”Olen ollut useammassa paikassa töissä, jossa asiakasjonon pakottamana on pitänyt tehdä priorisointia. Kuka saa, ja kuka ei saa terapiaa. Priorisointi ei mielestäni pitäisi olla ikinä tapa, jolla asiakaspaljoutta pyritään hallitsemaan, vaan ennemmin pitäisi kehittää palveluja niin, että kaikki voidaan kohdata. Ainakin jollain tavalla.” -Elisa

Palvelujen kehittäminen tuntuu olevan juuri se heikko lenkki, johon aikaa, rahaa tai resursseja ei mielellään haluttaisi laittaa. Siinä ei ole mahdollisuutta tehdä pikavoittoja, ja siinä pitäisi pystyä katsomaan asioita nykyhetkeä pidemmälle. Ryhmäpuheterapia säästäisi kaikkien aikaa, rahaa ja resursseja, mutta se tuntuu olevan kaikille tahoille vieras ja tuntematon puheterapiamuoto.

Intonaattorit tarjoaa aikuisille monenlaista ryhmäpuheterapiaa

Intonaattorit on lähtenyt oman toiminnan kautta tuottamaan enemmän ymmärrystä ryhmäpuheterapian hyödyistä. Tarjoamme aikuisille hyvin monenlaisia ryhmiä, joissa kuitenkin kaikissa on ytimenä se miksi aikuinen tarvitsee puheterapiaa. Tämä punainen lanka tuntuu olevan kateissa tai siitä on tehty vahvoja oletuksia.

  • “Itselläni tulee välillä jopa sellainen fiilis, että loukkaannumme, jos meille edes ehdotetaan ryhmäpuheterapiaa.”
  • “Enkö minä ansaitse yksilömuotoista puheterapiaa? Ryhmässä juuri minun tavoitteitani ei voida ottaa huomioon.”

Juuri näistä kommenteista tiedän, ettei yleisesti oikeasti tiedetä, mitä puheterapialla tavoitellaan. Ja miksi siinä juuri ryhmäpuheterapia on ylivertainen. -Elisa

Intonaattorit Oy on perustamisesta saakka erikoistunut aikuisten ryhmäpuheterapiaan. Tähän on vaikuttanut se, ettei yhden puheterapeutin työaika riitä kuin tiettyyn määrään tunteja. Mutta sitä tärkeämpänä olemme oivaltaneet, miksi ryhmä on yksilöä tehokkaampi. Tarjoamalla ryhmäpuheterapiaa siis tiedämme tarjoavamme asiakkaille vaikuttavinta, tehokkainta ja parasta mahdollista puheterapiaa, jota hän ansaitsee.

”Erityisesti aikuisasiakkaiden kohdalla tämä tuntuu erityisen tärkeältä, koska heille myönnetään lähtökohtaisesti vähemmän ja lyhyemmän aikaa kuntoutusta. Jos tiedän yhden ryhmätapaamisen vastaavan teholtaan kymmentä yksilötapaamista, niin yksilötapaamiselle pitää mielestäni olla parempi peruste kuin se että koemme yksilötapaamisen hienompana”. -Elisa

Kokoavana loppuajatuksena haluaisin jättää sinut miettimään, miksi sinä hakeutuisit puheterapiaan? Siksi, että pystyisit sanomaan 50 sanaa lisää. Vai siksi, että kokisit saavasi arkesi takaisin omana, ja sinulle merkityksellisenä. -Elisa

Jos haluat tietää lisää meistä klikkaa tästä.

Voit myös kuunnella webinaarimme ryhmäpuheterapiasta täältä.