SCA™ -pilotti

Voit kuunnella 👂SCASuomi™blogin yltä.

Intonaattorit Oy lähtee SCA™ -Suomipilotilla vahvistamaan selkeää kielen käyttöä ja saavutettavaa kommunikaatiota erityisesti asiakaskeskusteluissa. Seurauksena toivomme saavuttavamme kaikille tasavertaisemmat mahdollisuudet TOIMIA ja OSALLISTUA omaan ARKEEN.

SCASuomi™

Lyhyt historia SCA™ -Suomipilottiin

Olen puheterapeutti eli ehkä sanomattakin selvää että puhe -asiat kiinnostavat minua paljon. Kieli ja kommunikaatio sekä niiden käyttäminen on kuitenkin paljon monimuotoisempaa jolloin emme voi keskittyä vain puheeseen. Opiskeluaikoina työskentelin Aivohalvaus- ja dysfasialiiton (nyk. Aivoliitto) Juttu tupa -projektissa, joka oli afaattisille henkilöille tarkoitettu osallistava päivätoimintaryhmä. Ryhmässä olin haltioitunut miten puhumaton henkilö kykeni muutoin kommunikoimalla saamaan koko ryhmän hyvälle mielelle ja nauramaan.

Viestintä ja keskustelu lähtee liikkeelle ennen ensimmäistäkään sanaa.

Elisa

Tutustuin SCA™ :han (Supported Conversation for Adults with Aphasia) syksyllä 2017 osallistuessani Kanadassa Afasia Instituutin järjestämään viikon mittaiseen koulutukseen. Minuun teki välittömän vaikutuksen se, että ammattilainen siirtyi samalle puolelle pöytää asiakkaan kanssa ja että hän halusi käydä keskustelua yhdessä. Ei niin että ammattilainen esittää kaikki kysymykset joihin asiakas sitten koittaa vastata.

Tekniikka ja toimintatavan muutos vaikutti välittömästi niin minuun kuin asiakkaisiini, ja siksi halusin että useammalla niin ammattilaisella kuin asiakkaalla olisi mahdollisuus päästä näihin kiinni. ( Lue miten SCA™ vaikuttaa puheterapiassa blogista) Järjestimme Afasia Instituutin kanssa ensimmäisen Kanadan ulkopuolisen SCA™ -koulutuksen Helsingissä 2018 ja myöhemmin 2022 etänä ensimmäisen toiseen maahan suunnatun SCA™ -koulutuksen.

Huomasin kuitenkin, että vaikka itse olin pystynyt siirtämään englanniksi saamani tiedot ja englanniksi opetettuja taitoja omaan käyttööni suomeksi ja ruotsiksi, oli käyttöönotossa tullut monta mutkaa ja sudenkuoppaa. Jotta kaikkien ei tarvitsisi kulkea samoja mutkia ja nousta kuopista, lähdin keskustelemaan Afasia Instituutin kanssa mahdollisuudesta kääntää koulutus sekä kielen että toimintakulttuurin puolesta Suomeen sopivaksi.

SCA™ -Suomipilotti tekee käännöksen Kanadan Afasia Instituutin kehittämästä tekniikasta

Afasia Instituutti on kasvanut vuodesta 1978 lähtien muutaman vapaaehtoisen tarjoamasta tukitoiminnasta kansainvälisesti arvostetuksi tutkimus- ja kehittämisorganisaatioksi, joka tarjoaa tukea ja palveluita sujuvaan keskusteluun afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen Toronton alueella sekä terveydenhuollon ammattilaisille ympäri maailmaa.

SCA™ luo ennen kaikkea toivoa parempaan ja haastaa ympäristöä ja siinä toimivia henkilöitä innovatiivisten ratkaisujen kokeiluun yhdessä. Afasia, kuten moni muukin haaste tai muutos, lähtee herkästi määrittelemään minkälaista elämää voimme elää. Mutta SCA™ rohkaisee tavoittelemaan elämää, jossa henkilö itse määrittelee oman elämänsä suunnan.

SCA™ huomioi arjen ja elämän kommunikatiivista kokonaisuutta.

Kaiken puheen keskellä SCA™ on ennen kaikkea tekoja

Vaikutusta ei tule pelkällä sanahelinällä ja siksi SCA™ käyttää teosta nimikettä tekniikat. Meidän ammattilaisten on paljon helpompi huomioida tekniikoiden käyttöä konkreettisina tekoina kuin asiakkaan osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä abstraktina toimintatapana.

SCA™ tekniikat huomioivat kaiken millä on vaikutusta viestintäämme, kielen käyttöön ja kommunikointiin sekä keskusteluun toisten henkilöiden kanssa. Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tasavertaistaminen vahvistaa luottamusta sekä omaan toimintakykyyn että toiseen henkilöön tai organisaatioon.

Lähtökohtaisesti tarvitsemme kaikissa tilanteissa, joissa toimimme muiden kanssa, kommunikaatiota ja keskustelua. Konkreettisina tekniikoina kukin meistä tarvitsee keinoja itseilmaisuun ja muiden ymmärtämiseen. Näiden lisäksi SCA™ tuo varmistus -tekniikoita eli keinoja saavuttaa jaettu ymmärrys / yhteisymmärrys.

Tekniikoiden käyttö luo kommunikatiiviselle toiminnalle rajattomat mahdollisuudet onnistua.

SCA™ luo väylää onnistumiseen

On siis paljon, mitä voimme saavuttaa ilman puhetta, kieltä ja kommunikaatiota. Viestintä ja keskustelu lähtee liikkeelle jo paljon ennen ensimmäistäkään sanaa. Mutta havainnoidessa ympäristöä, jossa elän ja toimin, huomaan että kaikki keskittyy silti puheeseen tai kirjoitettuun viestintään. Lähtökohtaisesti kaikki palvelumme annetaan pelkällä puheella. Monessa tilanteessa meidän tulee kyetä lukemaan tarkasti tekstiä ja täyttämään erilaisia lomakkeita. Tämä asettaa meidät keskenämme hyvin eriarvoiseen asemaan, ja luo haasteita kummallekin osapuolelle.

Minusta oli kummallista, että edes poikkeusaikana emme juurikaan mukauttaneet toimintaamme tilanteissa, joissa kielen käyttö ja kommunikointi oli haasteellista. Esimerkiksi etäkokouksissa pidimme kamerat kiinni ja maskien takaa pyrimme vain huutamaan kovempaa.

Jättämällä huomioimatta, että kielen käyttö ja kommunikaatio olisi mahdollista kaikille tilanteessa olijoille , on se sama kuin toteaisimme ääneen “ei minua kiinnosta” tai “ei se minuun vaikuta“.

Elisa

Mitä jos… -kokeilu

SCA™ -Suomipilotin päätavoite on rohkaista kokeilemaan uutta tekniikkaa, jonka vaikuttavuudesta ja merkityksestä on vahvaa kansainvälistä näyttöä.

Yhteiskuntamme arvostaa vahvaa asiantuntijuutta mihin kytkeytyy myös asemahierarkia . Palvelumme taas on valettu niin jämäkkään sementtiin, että uudistus ja muutos vie aikaa. Näistä huolimatta haluan ajatella, että kaikilla yksittäisillä henkilöillä on mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuteen.

” Suuret järvet alkavat pienistä puroista” vai miten se suomalainen sananlasku meneekään. Ja meillä on lisäksi se suomalainen SISU, mikä vie vaikka läpi harmaan kiven.

Elisa

SCA™ -Suomipilotti haluaa lisäksi yhdistää vahvan kansainvälisen tekniikan tällä hetkellä-Suomessa vahvistuviin yhteisiin toimintatapoihin. Erätauko- ja dialogi keskustelut sekä OsallistuvaTKIkumppanuus -malli ovat näistä hyviä esimerkkejä. Yhdessä toimiminen on vaikuttavaa ja merkityksellistä vain silloin kun niissä huomioidaan kaikkien mukana olevien kommunikatiivisen toiminnan rajattomat mahdollisuudet onnistua.

SCA™ -Suomipilotti

  • SCA™ :n käännöskoulutus hiotaan valmiiksi “testikoulutuksessa” toukokuussa 2024 Helsingissä, johon osallistuu myös Kanadan Afasia Instituutin oma kouluttaja Testikoulutukseen on vielä muutama vapaa paikka, joita voi kysellä sähköpostilla huhtikuun loppuun mennessä (info@intonaattorit.fi)
  • Toukokuussa järjestämme myös dialogin SCA™ :n käyttö ja historia Suomessa, jolla tavoitellaan syvempää ymmärrystä miten tekniikoita on jo hyödynnetty ja hyödynnetään palveluissamme.
  • Pilotin aikana Intonaattorit Oy:n puheterapeutti Elisa Johansson toimii SCA™ -kouluttajana. Johansson on Afasia Instituutin ensimmäinen ulkopuolinen SCA™ -kouluttaja koko maailmassa.
  • SCA™ -Suomipilotin koulutus sisältää yhteensä 3 erilaista koulutustyyppiä. Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu SCA™Core, puheterapeuteille suunnattu SCA™Advanced (Afasia instituutin Train the trainer koulutus) sekä kenelle vain suunnattu SCA™Basic (suppeampi versio Core -koulutuksesta) .
  • Pilotti kestää vuoden 2026 loppuun, ja sen aikana SCA™ -koulutuksia pidetään suomeksi ja ruotsiksi ympäri Suomea. Tulemme lisäämään lähiaikoina ensimmäiset koulutukset kalenteriimme.
  • SCA™Basic -koulutuksen voi tilata myös suoraan kohdistettuna omaan organisaatioon. Kyselyä voi laittaa sähköpostilla (info@intonaattorit.fi)

Yhdessä saavutettavissa

SCA™ -SUOMIPILOTIN motto