SCA™ tuo toimintaan vahvaa osallisuutta ja kohtaa haasteet yhdessä

PUHETERAPIAA AIKUISILLE

INTONAATTORIT OY ON INNOVOIMASSA TULEVAISUUDEN KUNTOUTUSTA,

JOSSA HUOMIOIDAAN ASIAKKAAN, HÄNEN LÄHIPIIRINSÄ, KUNTOUTUKSEN AMMATTILAISEN SEKÄ YHTEISKUNNAN NÄKÖKULMAT.

PALVELUMME ON KEHITETTY TUOMAAN MAHDOLLISUUKSIA ESIIN

JA

ANTAMAAN KEINOJA NIIN SINULLE KUIN LÄHEISELLESI SUJUVAAN, MERKITYKSELLISEEN ARKEEN.

Puheterapiaa maksusitoumuksella tai itse maksaen
Itsenäisiä harjoituksia puheterapeutin ohjauksessa
Puheterapiaa etänä paikasta riippumatta

VALITSE SINULLE SOPIVA PUHETERAPIA

MIETITKÖ VOISIKO PUHETERAPIASTA OLLA HYÖTYÄ SINULLE TAI LÄHEISELLESI.

TAI MIETITKÖ MIKÄLAISESTA PUHETERAPIASTA OLISI TUKEA NYKYTILANTEESEESI.

Voit myös kokeilla palvelujamme ilman jonoja!

Halutessasi voit myös kokeilla yksittäiskerralla miltä puheterapia sinulle tuntuu. Et sitoudu yksittäiskerralla mihinkään jatkopalveluihin.

Intonaattorit Oy on erikoistunut aikuisneurologiseen puheterapiaan

INTONAATTORIT OY TUOTTAA PUHETERAPIAA KOKONAISVALTAISESTI

Intonaattorit Oy aloitti toimintansa syyskuussa 2020. Ennen yrityksen perustamista Elisa Johansson (asiantuntijayrittäjä, puheterapeutti FM) oli toiminut laillistettuna puheterapeuttina vuodesta 2011 lähinnä aikuisneurologisten asiakkaiden parissa. Elisalla on taito yhdistellä tietoa ja kokemusta sekä tahto kuunnella eri näkökulmia syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi.

Puheterapeuttina Elisan toimintatapaan vaikuttaa vahvasti Kanadan Afasia instituutin kehittämä SCA™ -tekniikka, kommunikoinnin apuvälineiden käyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksien aktiivinen kokeilu sekä käynnissä olevat yhteistoiminta projektit. Intonaattorit Oy on hankekumppanina Ylen ja Erätaukosäätiön luotsaamassa Hyvin sanottu -hankkeessa, sekä toimimme vakiojärjestäjinä Kansallisissa dialogeissa. Toimimme myös keväällä 2022 käynnistämässämme OsallistuvaTKIkumppanuus -projektissa #MINÄMERKITSEN.

AFASIA

Erityisesti palvelumme tukevat aivovauriosta seuranneen afasian tai afasia oireiston kuntoutusta. Afasia vaikuttaa henkilön kielellisiin taitoihin: puhe, ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Mutta siitä ei ole juurikaan hyötyä, että tiedämme tämän. Haluamme antaa tietoa ja ymmärrystä mitä se merkitsee tai miten se arjessa näkyy. Todellisuudessa afasia peittää helposti alleen kyvykkyytemme toimia. Se vaikuttaa kokemukseemme itsestämme, haastaa toimimasta arjen rooleissamme ja estää meitä omien tehtäviemme suorittamisessa.

Vaikka afasian vaikutus on äkkikatsomalta jopa jäätävä, on sen vaikutus hyvin paljon kiinni siitä, että koitamme toimia samalla tavalla kuin ennen. Sen sijaan, että koitamme väkisin sovittaa uutta itseämme vanhaan arkeemme, muokkaammekin vanhan arkemme sopivaksi uuteen itseemme. Myös ymmärryksen lisääminen siitä, että afasia vaikuttaa eniten henkilöiden väliseen kanssakäymiseen, esim. keskusteluun ja vain pieneltä osin ainoastaan henkilön omaan toimintaan, on hyvin tärkeää.

Puheterapiassa ei riitä pelkkä kahdenkeskinen toteutustapa. Tarvitsemme yhteistoimintaa ja jaettua vastuuta. Tämän vuoksi suosittelemme yleensä yhdistämään yksilötapaamisiin ryhmäpuheterapiaa. Kaikissa puheterapiapalveluissamme otetaan lisäksi läheiset aina mukaan. Puheterapian kautta löydetään mitä ympäristössä tulisi muokata ja läheisille osataan ohjeistaa yksilöllisen tarpeen mukaisia kommunikaation ja kielellisten taitojen mukautusta. Tämä tukee henkilön kuntoutumista kokoajan puheterapian ulkopuolella ollessa.

AIVOVAMMA

Laaja ja moninäkökulmainen osaamisemme on Suomen parasta myös aivovammojen jälkitilan kuntoutuksessa. Aivovamma vaikuttaa henkilön kognitiivisiin taitoihin, mm. ajattelu, tiedonkäsittely, muisti, suunnittelu ja toiminnanohjaus. Myös kuormittuminen ja väsyvyys lisääntyvät. Pelkkä tieto aivovamman oireistosta ei kuitenkaan hyödytä yksin. Haluamme antaa tietoa ja ymmärrystä mitä se merkitsee ja miten se arjessa näkyy. Todellisuudessa aivovamma peittää helposti alleen kyvykkyytemme toimia. Se vaikuttaa kokemukseemme itsestämme, haastaa toimimaan arjen rooleissamme ja estää meitä omien tehtäviemme suorittamisessa.

Vaikka aivovamman vaikutus arkeemme ensikatsomalta on pysäyttävä, on sen vaikutus paljon kiinni siitä, että koitamme toimia samalla tavalla kuin ennen. Sen sijaan, että koitamme sopia uutena itsenämme vanhaan arkeen, muokkaammekin vanhan arkemme sopimaan uuteen itseemme. Myös ymmärryksen lisääminen siitä, että aivovamman jälkitila vaikuttaa eniten henkilöiden väliseen kanssakäymiseen, esim. keskusteluun ja vain pieneltä osin ainoastaan henkilön omaan toimintaan, on hyvin tärkeää.

Suomessa ei juurikaan vielä tunnisteta puheterapian hyötyjä ja mahdollisuuksia aivovammojen kuntoutuksessa, mutta kansainvälisesti nähdään aivovamman vaikutukset kognitiiviseen kommunikaatioon, vuorovaikutukseen ja kielellisiin taitoihin (erityisesti lukeminen ja kirjoittaminen). Intonaattorit Oy tekeekin edellä käyvää työtä aivovamma kuntoutuksen kehittämiseksi Suomessa. Puheterapiapalveluihimme vaikuttaa merkittävästi käynnissä oleva #MINÄMERKITSEN -projekti, jossa projektihenkilöillä on omakohtaista kokemusta aivovammoista.

Puheterapiassa mietimme paljon, mikä toteutustapa toimii parhaiten, mutta aina tarvitsemme yhteistoimintaa ja jaettua vastuuta. Siksi suosittelemme usein yhdistämään yksilötapaamisia ryhmäpuheterapiaan. Kaikissa puheterapiapalveluissamme otetaan lisäksi läheiset aina mukaan. Puheterapian kautta löydetään mitä ympäristössä tulisi muokata ja läheisille osataan ohjeistaa yksilöllisen tarpeen mukaisia kommunikaation ja kielellisten taitojen mukautusta. Tämä tukee henkilön kuntoutumista kokoajan puheterapian ulkopuolella ollessa.

,