TEHOKKASTA KUNTOUTUSTA SUJUVASTI OMAAN ARKEEN!

Puheterapia mielletään perinteisesti puheen terapiaksi, ja siksi usein emme olekaan tietoisia siitä, mitä kaikkea muuta puheterapia voi tarjota. Puheterapiaa sopivampi termi voisi olla kommunikaation ja nielemisen kuntoutus, tosin myöskään nämä eivät kata kokonaisuudessaan puheterapian laajaa kenttää.

Intonaattorit Oy on erikoistunut aikuisneurologiseen puheterapiaan. Tällä tarkoitamme aikuisiällä trauman, sairauden tai vamman aiheuttamien kommunikatiivisten toimintojen tai nielemisen kuntoutusta.

Puheterapiaa omaa arkea varten!
Katseohjauspuheterapia
Nielemistreenit tehdään itsenäisesti puheterapeutin tuella
KYSY LISÄÄ PUHETERAPEUTILTA!

Kommunikaatiossa on parempi edetä hitaasti yhdessä kuin nopeasti yksin

Puheterapiapalveluissamme pidämme tärkeänä yhteisymmärryksen löytymistä. Huomioimme asiakkaan ja hänen lähipiirinsä toiveet ja tavoitteet. Sekä pyrimme sovittamaan nämä yhteen yhteiskunnan kuntoutusrakenteiden sekä puheterapeuttisen asiantuntijuuden kanssa. Lopputuloksena saamme tehokkaasti asiakkaan sen hetkisen arkeen sopivia tukikeinoja sekä toimintatapoja, jotka sujuvoittavat arkea.

Mielestämme kaiken merkityksellisen ja vaikuttavan kuntoutuksen taustalla on vahva kommunikaatio. Kun kommunikaatio on vahva, se on kaikille osapuolille yhdenvertaisesti saavutettavissa oleva. Tämä pitää sisällään sen, että kaikilla on kokoajan keino ilmaista itseään ja ymmärtää muita. Mutta ehkäpä tärkeimpänä on se, että kumpikin osapuoli ottaa vastuuta yhteisymmärryksestä. Yhteisymmärrys tarkoittaa sitä, että varmistat toisen ymmärtäneen sinut, kuten halusit hänen ymmärtävän sinut. Jos huomaat, että toinen ymmärtää sinut väärin, niin tuot tämän esille, ja pyritte uudestaan yhteisymmärrykseen.

Kommunikaatio vaikuttaa suoraan henkilön kaikkeen arkeen, ja sen vuoksi siinä ei kannata rajoittua pelkkään puheeseen. Vaan vahvistaa mahdollisimman moninaisesti eri kommunikaatiokeinoja. Tällöin voit vaihtaa keinoa tilanteen ja vastaanottajan mukaan.

Kommunikaatiotilanteet ovat aina sosiaalisia ja usein useamman kuin yhden henkilön kanssa tapahtuvia. Siksi mielestämme ryhmäkuntoutus antaa huomattavasti paremmat puitteet sekä myös kokemuksesta nopeamman vaikutuksen kommunikaation vahvistumiseen. Palveluissamme otamme myös läheiset mukaan.

Pienikin haaste nielemisessä vaikuttaa nopeasti arkeen

Kommunikaation lisäksi toinen vahva osaamisemme on nielemisen haasteissa.

Nielemme satoja kertoja vuorokauden aikana, niin ravintoa kuin sylkeä. Ei siis ole ihme, etä pienikin haaste nielemisessä vaikuttaa nopeasti arkeen. Nielemiseen voi tulla muutoksia esimerkiksi liittyen traumaan, sairauteen tai vammaan. Mutta nieleminen voi muuttua myös ilman, että osaamme yhdistää sitä mihinkään “todennettavissa” olevaan muutokseen.

Oli syy nielemisen haasteissa mikä vain, pystymme oikein valituin harjoituksin aina vähintään kohentamaan nykytilannetta. Nielemisen kuntoutuksessa tärkeintä on ajoitus, intensiivisyys ja yksilöllisyys. Terveyspalvelumme pystyvät harvoin tarjoamaan mitään näistä, ja siksi Intonaattorit Oy kehitti nielemistreeni -paketin.

Ilmainen “Kysy puheterapeutilta” -palvelumme antaa helpon mahdollisuuden keskustella suoraan puheterapeutin kanssa, olisiko nielemistreeneistä hyötyä omassa tai läheisen tilanteessa. Jos arvioimme, että itsenäisistä treeneistä on hyötyä, hankkii asiakas nielemistreeni-paketin verkkokaupasta ja varaamme ensimmäisen pakettiin kuuluvan etäpuheterapia ajan. Ensimmäisellä tapaamisella suunnittelemme yhdessä, miten paketin harjoituksia kannattaa tehdä ja miksi. Tämän jälkeen harjoittelu on itsenäistä, mutta tarvittaessa asiakas voi kysyä neuvoa puheterapeutilta ja harjoittelua voidaan uudelleen suunnitella milloin vain.

Jos alkuarvioissa huomaamme, että nielemistreenit eivät sovi, pyrimme aina ohjaamaan asiakkaan oikeammalle taholle.

Joka tapauksessa sinä et jää yksin nielemisen haasteiden kanssa, vaan saat aina jotain lisätietoja tilanteestasi ja pääset sen kanssa eteenpäin.

Tutustu nielemistreenipakettiin täältä.

Uniikki osaaminen tukee suoraan oikeita tavoitteita

Puheterapeuttina en ole koskaan allekirjoittanut sitä, että olisi hyvä jos puheterapeutti osaa kuntouttaa vauvasta vaariin. Mielestäni asiakas saa sitä vaikuttavamman palvelukokemuksen, mitä enemmän puheterapeutilla on hänen tilanteestaan osaamista. Olisi myös hyvä, jos tämä osaaminen on helposti löydettävissä, kun sopivaa puheterapeuttia etsitään.

Intonaattorit Oy yhdistää palveluissaan Kanadan Afasiainstituutin kehittämän SCA™ -tekniikan ( Supported Conversation for Adults with Aphasia), puheterapeutti Elisa Johanssonin osaamiseen. Lisäksi keräämme jatkuvasti tietoa, kokemuksia ja kommentteja niin asiakkailtamme kuin muilta kokemusasiantuntijoilta, käymällä yhteisiä dialogi keskusteluja. Tämän yhteistyön kautta rakentuu Intonaattorit Oy:n uniikki osaaminen ja palvelut. Alla esimerkkejä uniikeista puheterapiapalveluistamme. Olemme myös koonneet youtubekanavallemme paljon tietoja ja vinkkejä.

  • Katseohjausterapia
  • Ryhmäpuheterapia
  • Aivovammoihin liittyvät lukemisen ja kirjoittamisen muutokset

Tulevaisuuden puheterapia – itsenäisesti harjoitellen yhdessä edeten

Omapuheterapia

Halusimme luoda mahdollisuuden, jolla sinun ei tarvitse jäädä odottamaan muiden tekemiä kuntoutuspäätöksiä tai jonottaa vapautuvaa aikaa.

Voit päättää itse, koska haluat aloittaa puheterapian!

OMAPUHETERAPIA on sinulle suunniteltu itsenäinen puheterapia. Kokoat puheterapeutin kanssa omaa toimintakykyäsi tukevan harjoittelun, joka sopii arkeesi. Omapuheterapiajakson aikana tapaat puheterapeuttia säännöllisesti etänä, ja varmistatte että harjoittelu on sinulle mielekästä ja vaikuttavaa.

Lue lisää Omapuheterapiatuotteet