Etäpuheterapiajakso (5x, a`40min.)

355,00 

Sisältää etänä toteutettavan puheterapiajakson itsemaksavalle asiakkaalle. Etäalustana käytetään zoom.us videokokouksia.

Asiakkaalla tulee olla käytettävissä videolla ja mikrofonilla toimiva laite etätapaamiseen osallistumiseksi.

Etänä voidaan toteuttaa puheterapiaa, jolla vahvistetaan mm. kommunikaatiota, keskustelutaitoja, kielellisiä taitoja (itesilmaisu, ymmärtäminen, lukeminen, kirjoittaminen), kommunikoinnin apuvälineen käyttöä tai nielemistä.