Katseohjauspuheterapiassa saavutetaan vahva kontakti katseella jo ilman sanoja

Katseohjauspuheterapia sai alkunsa vuonna 2017. Elisa Johansson käynnisti tuolloin pilotin Validiassa puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa kokeilevasta kuntoutustoiminnasta erittäin vaikean aivovamman saaneiden henkilöiden kanssa. Pilotin jälkeen Johansson on jatkanut kokeiluja ja havainnointia itse yhdistäen SCA™ -viitekehyksen toimintamallia katseella tapahtuvaan toimintaan.

Katseohjauspuheterapia perustuu vahvasti osallistavaan puheterapiaan eli henkilön kyvykkyys tunnistetaan haastemaskin takaa, ja löydetään keinoja kyvykkyyden esiintuomiseen ja osallisuuteen.

Kenelle katseohjausterapia soveltuu?​

Katseohjauspuheterapia soveltuu henkilölle, jonka toiminta vuorovaikutus – ja kommunikaatiotilanteissa on heikentynyt ja jolle toimivien kuntoutus- ja arviointikeinojen löytäminen ja toteuttaminen on haasteellista. Tapaamiset voidaan toteuttaa yksittäisenä arviointina tai terapiajaksona, etä-, koti- ja vastaanottotapaamisina, niin yksilö- kuin ryhmämuotoisena. Arvioinnissa ja tarvittaessa lainalaitteena (lisähinta laitteen lainasta) INTONAATTORIT käyttää Tobii Dynavoxin i-Series 15+ -katseohjauslaitetta, jossa on C5 kommunikaatio-ohjelma sekä Gaze viewer -katseentallennusohjelma.

Mitä katseohjausterapialla saavutetaan? ​

Katseohjauspuheterapian tavoitteena on aktivoida henkilöä kontaktiin ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa sekä vahvistaa katseen käyttöä, jotta henkilö voi katseen keinoin toimia vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteissa. Katseohjauspuheterapia hyödyntää katseenrekisteröintiteknologiaa, jossa reaaliaikaisesti voidaan seurata mihin henkilö näytöllä katsoo tai tallentaa katseen käyttöä näytöllä. Katseohjauksella saadaan henkilön kyvykkyys esiin silloinkin, kun muita kontaktikeinoja ei ole käytössä.


Kysy rohkeasti lisää vaikka varaamalla ilmainen ensikäynti