Nielemisvaikeus : puheterapiassa voidaan käyttää omia lempiruokia.

Syömisterapiassa nielemistä vahvistetaan lempiruoilla turvallisesti

Intonaattorit Oy:n toteuttama syömisterapia perustuu Floridan Dysfagia -instituutissa kehitettyyn MDTP -menetelmään (McNeill Dysphagia Therapy Program)​. Menetelmän turvallisuus ja tehokkuus perustuvat jo lähes 20 vuoden aikana tehtyihin tutkimuksiin nielemisen kuntoutustavasta, jossa nielemisen toimintoja ja suun kautta syömistä vahvistetaan muokkaamattomia ruokia käyttäen.

Motivoiva tekijä syömisterapiassa verrattuna muihin nielemisen kuntoutustapoihin on se, että siinä voidaan käyttää omia lempimakuja ja -ruokia koko kuntoutuksen ajan. Myös se, että harjoittelu toteutetaan normaaleissa ruokailutilanteissa, enimmäkseen oman ruokapöydän ääressä lisää harjoittelukertojen määrää sekä sitouttaa henkilön lisäksi myös hänen lähipiiriään kuntoutukseen.

Saimme monen vuoden jälkeen istua koko perhe yhdessä ruokailemassa! Nykyään arvostamme kaikki enemmän näitä perheen päivittäisiä yhteisiä tilanteita. (Aivovamman seurausten vuoksi 3 vuoden peg-ravitsemuksen jälkeen normaaliruokailuun syömisterapialla siirtyneen henkilön äiti).

Syömisterapiassa nielemisharjoituksia tehdään päivittäin normaaliruokailujen tapaan eikä ruokia muokata esimerkiksi sakeuttamalla tai soseuttamalla. Ruoan koostumuksista valitaan ensin se, jossa henkilöllä ei ole haasteita. Yleensä aloitetaan helpoimmasta ja turvallisimmasta eli jäähileistä. Koostumuksissa siirrytään asteittain haastavampiin eli tarkoituksena on opettaa nielemissysteemi uudelleen toimimaan. Sen vuoksi on hyvin tärkeä, ettei ruokia muokata eikä eri koostumuksia sekoiteta, koska silloin systeemi ei osaa yhdistää, mistä haasteet tulevat tai mikä keino auttaa pääsemään eteenpäin. 

Etenemisnopeus määräytyy yksilöllisesti ja puheterapeutti seuraa muun muassa stetoskoopin kanssa (Cervical Auskultation-menetelmällä), milloin on turvallista siirtyä seuraavaan koostumukseen. Sekä tutkimustiedon että kokemukseni mukaan menetelmää noudattamalla päästään siirtymään jopa letkuruokinnasta normaalikoosteiseen, suun kautta syötävään ruokaan, parhaimmillaan 2 viikossa. Oleellista on, että henkilö ruokailee ohjeistuksen mukaisesti useita kertoja päivässä itsekseen, puheterapian ulkopuolella. 

Syömisterapian vertailukohtana käytetään usein kuntosalia

Ruokailu on yhtä kuin salilla käynti ja ruoan koostumukset eri kokoisia painoja. Kuntosalilla aloitetaan pienillä painoilla ja edetään isompiin sitä mukaa kun kunto kasvaa. Mitä enemmän harjoittelet, sitä vahvemmaksi tulet. Ja kuten tiedetään, lihakset tarvitsevat vahvistuakseen myös lepoa. Jos et ole vuosiin käynyt kuntosalilla, et voi olettaa, että pystyt ensimmäisellä kerralla nostamaan ennätyspainosi. 

Syömisterapia vaatii siis kuntosaliharjoittelun tapaan suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja kärsivällisyyttä onnistuakseen. Tavoitteena on aina ensisijaisesti ilman rajoituksia toteutuva syöminen, “ennätyspaino”.  Vaikka aivan siihen asti ei päästäisikään, on puheterapeutin asiakas lähes aina tyytyväinen saavutettuun tulokseen. Normaalisti tapahtuva syöminen on merkittävä tekijä elämän laadussa, mielialassa sekä sosiaalisissa tilanteissa.

Lisää tietoa syömisterapiasta ja sen kokemuksista voit kuunnella videopodcastistä syömisen haasteet aikuisilla.

Kenelle syömisterapia soveltuu?

Syömisterapia soveltuu henkilölle, jolla nieleminen on heikentynyt tai suun kautta ruokailu on jouduttu lopettamaan. Syömisterapian tavoitteena on päivittäinen ravinnonsaanti turvallisesti suun kautta.

Syömisterapiassa ruokaa tai ruokailutapaa ei muokata, vaan nielemissysteemi totutetaan uudelleen ruokailuun portaittain etenevän toimintamallin kautta. Suositeltua on toteuttaa VFG- tai FEES -nielemistutkimus ennen syömisterapian aloitusta ja toimittaa tästä tallenne syömisterapian toteuttavalle puheterapeutille. Myös syömisterapian aikana turvallisuudesta huolehditaan seuraamalla auskultoiden stetoskoopilla sekä havainnoimalla tarkasti mahdollisia aspiraation merkkejä.

Neljän vuoden kokemuksella lähes kaikki syömisterapian asiakkaat ovat päässeet siirtymään ainakin osittaiseen suun kautta ruokailuun. Useimmilla asiakkailla peg-ravitsemus on ollut pääasiallinen ravinnonsaantitapa jopa 10 vuotta, mutta he ovat päässeet 3-5 viikossa siirtymään normaalikoosteiseen suun kautta ruokailuun.

Miten syömisterapiaa toteutetaan?

Syömisterapia voidaan toteuttaa koti- ja vastaanottotapaamisina. Joissain tapauksissa syömisterapiaa ollaan toteutettu myös etätapaamisena hoitajan tai läheisen avustamana.

Suositeltu syömisterapiajakso toteutetaan neljän viikon aikana 3–4 kertaa viikossa toteutuvilla tapaamisilla, joiden lisäksi asiakas toteuttaa itsenäistä harjoittelua päivittäin.

Lähiympäristön ohjaaminen kuuluu aina vahvasti syömisterapiaan, ja useilla ruokailu toteutuu lähiympäristön syöttämänä.

Yhdessä tehokas ja esteettä osallinen

Kysy lisää varaamalla ilmainen ensikäynti.