Ryhmäpuheterapiassa kohdataan haasteet yhdessä ja innostetaan muita osallisuuteen

Ryhmäpuheterapiassa kohdataan haasteet yhdessä ja innostetaan muita osallisuuteen

Intonaattorit oy:n puheterapeutilla Elisa Johanssonilla on 15 vuoden kokemus afaattisten henkilöiden ryhmistä sekä yli 5 vuoden kokemus aivovamman saaneiden henkilöiden ryhmistä. Kokemuksesta voimme sanoa ryhmämuotoisen kuntoutuksen olevan hyvin tehokasta ja monimuotoista.

Ryhmä tuo aidossa sosiaalisessa tilanteessa esille vuorovaikutuksen ja kommunikaation muutokset, jotka eivät välttämättä haittaa kahden keskisissä tilanteissa toimimista. Ryhmässä haasteeksi nousee useamman yhtäaikaisen kontaktin, vuorovaikutustilanteen ja kommunikaatiotilanteen esim. keskustelun ylläpito ja osallistuminen. Myös se, että kaikilla ryhmässä on oma tapa toimia, tuo monimuotoisuutta, koska meidän tulee mukauttaa omaa toimintaamme toisen toimintaan sopivaksi.

Ryhmä ottaa yhdessä vastuun keskustelun ja toiminnan onnistumisesta. Tällöin kukin ryhmässä tsemppaa toisia samalla kun hän saa muilta tukea. Lue lisää ryhmäpuheterapiasta ja sen tehosta toisesta blogistamme.

Osallistava puheterapiaryhmä pyritään muodostamaan iältään ja vammatyypiltään mahdollisimman samanlaisten henkilöiden kesken, mutta myös täysin eritavalla toimivien henkilöiden kanssa toimiminen on itselle tehokasta treeniä. Intonaattorien ryhmissä kaikilla ryhmäläisillä on oma tavoite, ja ennen ryhmään tuloa keskustellaan yhdessä minkätyyppinen ryhmä tukisi parhaiten henkilön yksilöllisen tavoitteen saavuttamista.

Intonaattorit tuovat edelläkävijänä ryhmiin kuntoutuskumppanin eli henkilön, jonka varsinainen kuntoutus on jo päättynyt, mutta joka itsenäisesti haluaa jatkaa toiminnan vahvistumista. Kuntoutuskumppani tuo ryhmään ainutlaatuisella tavalla vertaisnäkökulmaa, -toimintamallia ja -tukea. Kuntoutuskumppani mahdollistaa myös sen, että Intonaattorien ryhmä saadaan välittömästi käynnistymään kuntoutujan tarpeen mukaan.

Intonaattorien puheterapiaryhmät tapaavat sekä tämänhetkisissä toimitiloissa Helsingissä, että etäryhminä. Haluamme kannustaa sinua myös itsekustannettuun ryhmäterapiaan, jonka vuoksi olemme tehneet hinnoittelut sinulle edulliseksi.

Sopivia ryhmiä kannattaa kysellä varaamalla ilmainen ensikäynti tai lähettämällä sähköpostia info@intonaattorit.fi.