Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapiassa tavoitteena on paluu mahdollisimman itsenäiseen ja mielekkääseen uuteen arkeen

Aikuisten puheterapia

Osallistava toimintatapa perustuu SCA -viitekehykseen.

Aivotoimintojen muutokset ja siitä seurannut toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttaa ja näkyy selkeästi aikuisen ihmisen arki toiminnassa. Usein erityisesti puheen menetys tai haasteet muuttavat nopeasti sitä miten henkilö itse ja miten hänen ympäristönsä sosiaalisissa tilanteissa toimii.

Yhdessä hetkessä oman kyvykkyytemme eteen on ilmestynyt muuri, joka estää meitä käyttämästä kykyjämme kuten ennen. INTONAATTORIT Oy:n toimintatapana on asiakasta osallistava puheterapia. Osallistava puheterapia on INTONAATTORIT Oy:n luoma kuntoutuksen viitekehys, joka perustuu Kanadan Afasia Instituutissa kehitettyyn SCA™:han (Supported Conversation for Adults with Aphasia).

Kuuntele lisää viitekehyksestä ja toimintatavasta videopodcastistä

Viitekehys pyrkii muurin takaa tuomaan esille vuorovaikutuksen ja kommunikaation kyvykkyyden, sekä löytää yksilöllisesti mahdolliset keinot osallisuuteen sosiaalisissa tilanteissa muurista huolimatta.

Toisin sanottuna Intonaattorien puheterapiassa keskitytään vahvistamaan sitä mikä luo henkilölle mahdollisuuksia aktiiviseen ja itsenäiseen toimijuuteen sellaisessa arjessa, joka on hänelle itselleen mieleinen.

Puheterapiaa aikuisille yksilölliset tavoitteet huomioiden

Henkilölle luodaan aina yksilölliset tavoitteet ja tukikeinot, toteutuipa puheterapia millä tahansa tavalla.

Osallistava puheterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti, etä-, koti- tai vastaanottotapaamisina. Osallistava puheterapia soveltuu henkilöille, joilla on esim. aivovaurion myötä haasteita vuorovaikutuksen, kommunikaation ja/tai kielellisten taitojen toiminnoissa.

Osallistava puheterapia painottuu aktiivisuuden ja osallisuuden esille tuomiseen, henkilölle ja hänen omaan arkiympäristöön soveltuvien keinojen vahvistamiseen sekä arjessa oman harjoittelun mahdollistamiseen. Lähiympäristö otetaan aina vahvasti mukaan.

Lähipiiri ja läheiset otetaan puheterapiaan mukaan

Aikuisten puheterapia

Läheiset otetaan puheterapiaan mukaan.

Olemme valveilla ollessamme jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja kontaktissa ympäristömme kanssa. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation muutokset tapahtuvat fyysisesti henkilössä itsessään, mutta niiden vaikutus muuttaa koko lähiympäristön vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteissa toimimista.

Luontainen tapamme toimia on pyrkiä auttamaan läheistämme, ja tällöin saatamme huomaamattamme alkaa toimia hänen puolestaan. Mitä useammassa arjen tilanteessa pääsemme yhdessä vahvistamaan näitä muuttuneita vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteita, sitä nopeammin toimintamme vahvistuu.

Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että läheiset tai lähiympäristö on mukana kanssasi opettelemassa uusia tapoja toimia muuttuneessa tilanteessa. Läheisten mukanaolo myös vähentää painetta, joka asiakkaalla on harjoitteluun tai toimintansa muuttamiseen.

Muutosten tuomat haasteet nähdään yhteisinä, koska ne vaikuttavat asiakkaan lisäksi myös hänen lähipiirinsä kyvykkyyteen toimia entisillä tavoilla. Osallistava puheterapia vahvistaa siis sekä asiakkaan että hänen lähipiirinsä toimintaa yhtä aikaa, jolloin tavoite saavutetaan sujuvammin.

INTONAATTORIT tarjoaa läheisille ja lähipiirille myös puheterapiasta irrallisia tapaamisia esim. haastavissa kommunikaatiotilanteissa toimimiseksi. Kysy rohkeasti lisää varaamalla ilmainen ensikäynti.