Yhdenvertaisesti Hyvin sanottu!

Yhdenvertaisesti Hyvin sanottu!

Luodaanko hyvin sanottu keskustelu, jo ennen ensimmäistä ilmaistua sanaa? Tulossa keskustelufestarit täynnä keskustelua.

  • “Kohti yhdenvertaista hyvin sanottu keskustelua” – pop up
  • Keskustelufestivaali Hämeenlinnassa
  • 1.10.2022 klo 13.15- 14.45, VALO

Hyvän keskustelun aarrejahti jatkukoon

Intonaattorit Oy on toiminut Hyvin sanottu -hankkeessa mukana syksystä 2021 saakka eli lähes koko hankkeen ajan. Nyt järjestettävät keskustelufestarit tuovat hankkeen yhteistyötahot ensikertaa näkyvästi yhteen, ja tästä olemme innoissamme. Niin hanke kuin Erätauko -menetelmän viestimä tasavertainen ja kunnioittava keskustelu kohtaavat vahvasti Intonaattorit Oy:n pyrkimyksen lisätä tietoa vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja kommunikaation muutosten ja haasteiden vaikuttavuudesta. Ja tuoda esiin kuinka keskeinen asia keskustelu ihmisen arjessa on. Haluamme ennen kaikkea tuoda esiin mahdollisuuksia, joita on aina löydettävissä, jos vain tiedetään kommunikatiivisen saavutettavuuden merkitys.

Apuvälinemessuilla, keväällä 2022 järjestimme Suomen ensimmäiset esteettömät erätauko -keskustelut. Erätauon esteettömyyttä lähdettiinkin rakentamaan tiedossa olevilla, melko konkreettisilla keskustelun apuvälineillä. Keskustelufestarit ovat kaikkien aikojen ensimmäiset laatuaan, ja siksi myös Intonaattorit haluaa pop up -keskustelussa tavoitella jotain ihan uutta.

Voit kurkata koko keskustelufestivaalin ohjelman täältä.

Mistä on tehty hyvin sanottu keskustelu?

Intonaattorit Oy on lähtenyt hankkeessa rakentamaan perustusta erätauko keskustelun esteettömyydelle ja keskustelun saavutettavuudelle terveydenhuollon keskusteluihin kehitetyn SCA -viitekehyksen kautta. Tähän toimintatapaan liittyen Intonaattorit järjestävät säännöllisesti Tutustuminen SCA:han -koulutuksia terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Keskustelun saavutettavuus on kuitenkin merkityksellinen ja haastava asia ihan missä tahansa keskustelussa, ja riippumatta keskustelijoista.

Intonaattorit Oy:n aikuispuheterapeutti Elisa Johansson on huomannut itse, että äkillinen ympäristön muutos (esimerkkinä korona keväällä 2020 keskustelujen täysi siirto etänä tapahtuviksi) tai oman toimintakyvyn hetkellinen heikkeneminen (esimerkkinä sairastetun koronan ja sen jälkitilan tuomat kielelliset haasteet ja kommunikaation muutokset) luovat herkästi haasteita keskustelun saavutettavuuteen myös, vaikka henkilö on hyvin tietoinen tukikeinoista ja pystyy käyttämään niitä.

Keskustelun saavutettavuus

Keskustelufestareilla järjestettävässä pop up -keskustelussa pohditaan mm. sitä, miten yksilöllinen hyvin sanotun keskustelun kokemus on.

Keskustelu alkaa jo ennen ensimmäistäkään puheenvuoroa

Isoin oivalluksemme tähän mennessä on liittynyt asioihin, joita tehdään ennen itse keskustelua. Ennakkovalmistelujen tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa kaikille keskustelijoille startti samasta paikasta, mahdollisimman yhdenvertaisin varustein varustettuna tulevaan yhteiseen tilanteeseen.

Erätauon hienoimpia ominaisuuksia on toisten kuunteleminen ja kommentointi kuulemaansa.

Keskustelutilanteessa nämä vaativat ainakin yhteistyötä, toisten huomioonottoa ja kykyä muokata omaa kommunikaatiota tilanteen mukaan. Siis paljon enemmän kuin keskustelut, joissa omalla puheenvuorolla kukin kertoo valmistelemansa kommentin.

Keskustelun ennakkovalmisteluihin kuuluu vahvasti yhdessä keskustelunohjaajan ja keskustelijoiden välillä käydyt keskustelut. Ensin kahden keskisinä, jolloin voidaan miettiä mahdollisia yksilöllisiä tukitarpeita keskustelutilanteeseen. Ja sitten vielä ennen keskustelua yhdessä, jolloin luodaan keskustelulle järjestys ja valitaan mitä aiheita siinä halutaan nostaa esiin.

Kohti yhdenvertaista hyvin sanottua keskustelua, keskustelufestarit pop up

Keskustelufestarit ovat ensimmäinen laatuaan eikä esteetöntä erätauko keskustelua ole aiemmin käyty pop up-muodossa. Odotuksemme uusien oivallusten, mahdollisuuksien ja kommenttien osalta on siis korkealla!

Keskusteluumme olemme kutsuneet henkilöitä, joilla on kokemusta ja kommentteja hyvin erinäkökulmista liittyen keskustelun saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

Lauantaina pop up-keskustelussa ovat mukana Noora Koponen, Emmi Pohjolainen, Päivi Puhakka ja Jani Saarinen.

Pop up:in luonteeseen kuuluen olemme varanneet paikkoja myös paikan päällä mukaan liittyville, jotka toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kanssamme keskusteluun. Jos haluat liittyä mukaamme, saavuthan VALO -pop up keskustelutilaan viimeistään 15 minuuttia ennen keskustelun alkua.

“Tapaamisiin hyvin sanotuissa keskusteluissa!” -Elisa