Yhdenvertaisesti Hyvin sanottu!

Hyvä keskustelu rakentuu yhdessä

Tasavertaista dialogia saavuttamassa

Keskustelu rakentuu yhdessä toisten ajatuksia kuunnellen, niihin vastaten ja kunnioittaen muiden tuntemuksia keskustelunaiheesta. Muun muassa tätä haluaa vahvistaa Hyvin sanottu -hanke, jonka ytimenä kulkee Erätauko-säätiön kehittämä Erätauko -menetelmä.

Hyvän keskustelun saavuttamiseksi tarvitsemme tuntemusta siihen vaikuttavista asioista. Yhtä tärkeä, mutta ehkä tuntemattomampi, on oivallus käytössämme olevista keinoista (keskustelun apuväline).  

Kun käytän apuväline -sanaa saatat miettiä, että tiedät kyllä AAC-keinoja puheen tukemiseen, korvaamiseen ja vahvistamiseen keskustelussa. Mutta kuinka monta ”näkymätöntä” keskustelun apuvälinettä osaisit nimetä. Väitän, että lähes kaikki meistä käyttävät useampaa keskustelun apuvälinettä päivittäin, mutta emme vain tiedä niiden olevan keskustelua tukevia ja vahvistavia apuvälineitä.

Keskustelun apuväline tukee ja vahvistaa kaikkien mukanaolijoiden toimintaa huomaamatta

Oletko huomannut, kuinka paljon paremmin pystymme videopuhelussa keskustelemaan, jos kaikilla on videot päällä? Entä koetko, että keskustelussa on vaikea päästä eteenpäin, jos puhumme toistemme päälle ja kerromme vain omat mielipiteemme asiasta? Kun pysähdymme ajattelemaan löydämme keskustelun apuvälineitä aika monesta paikasta.  Hyvin sanottu -hanke tuo esille ja rohkaisee hyödyntämään helposti käyttöönotettavia keinoja. Omassa kuntoutuksessani taas olen tottunut hyödyntämään SCA™-viitekehystäjoka on terveydenhuollon keskusteluihin kehitetty apuväline (Supported Conversation for Adults with Aphasia).

Erätauon lähestymistapa on dialogi

Se tarkoittaa rakentavaa ja tasavertaista tapaa keskustella. Dialogi lähtee rakentumaan tavastamme kohdata muut: arvostuksella ja ilman oletuksia. Keskustelijat, jotka kohtaavat arjessaan näkyvien tai toiminnallisten piirteidensä vuoksi ennakkoluuloja, joutuvat kuitenkin ponnistelemaan jo päästäkseen keskustelun starttiviivalla muiden viereen, tasavertaiseen asemaan. Pitäisi huomioida kommunikatiivinen saavutettavuus siis jo ennen keskustelun alkua.

Kommunikatiivinen saavutettavuus keskustelussa

Itse ajattelisin Esteettömän erätauon olevan yhdistelmä kahdesta hyvin samantapaisesta lähestymistavasta, erätauko -menetelmästä ja SCA™-viitekehyksestä. Ja, että niiden yhteiskäyttönä mahdollistuu saavutettava dialogi.

Erätauko on kehitetty yhteiskunnallisten keskustelujen käymiseksi rakentavasti. SCA™ taas on kehitetty merkityksellisten keskustelujen mahdollistumiseen kommunikaation haastamissa tilanteissa. Erätauko tuo esille mistä hyvä keskustelu rakentuu ja mitä siinä pitäisi huomioida. SCA™ taas tuo keinot hyvän keskustelun rakentamiseen sekä konkreettisia mahdollisuuksia muuttaa huomiot todelliseksi toiminnaksi.

Keskustelun kommunikatiivinen saavutettavuus rakentuu siitä, että kohtaamme toisemme arvostuksella. Kaikilla keskustelijoilla tulee olla koko keskustelun mahdollisuus ilmaista itseään (ulos) ja ymmärtää muita (sisään). Kommunikatiivinen saavutettavuus pitää sisällään myös yhteisymmärryksen vastuun eli yhdessä varmistamme ymmärtäneemme toisemme oikein (varmistus).

Keskustelua eivät käy ennakkoluulot ja stereotypiat, vaan ihmiset.

Keskustelussa kiinnitämme huomiomme siihen mitä sanotaan, ei miten se sanotaan. Myöskään kommunikaatiokeinoja ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan halutaan kuulla yksilön ajatukset keinosta riippumatta.

Esteetön erätauko rakentuu yhdessä keskustelijoiden kesken itse tilanteessa

Keskustelijan tulee ymmärtää muiden kommentit, pystyä liittämään se käytävään keskustelun aiheeseen sekä muokkaamaan omaa ilmaisua sopivaksi keskustelun kulkuun. Toisin sanoen, kaikki keskustelijat tarvitsevat hyvin sujuvia ja toimivia sisään, ulos, varmistus -apuvälineitä.

Keskustelussa huomioimme jatkuvasti paitsi omaa, myös muiden toimintaa. Urheiluvertausta käyttämällä kilpailun ei katsota olevan tasavertaista, jos yksi juoksijoista saa käyttää moottoria tai jos häntä kantamassa on 4 muuta. Samalla tavalla keskustelun tasavertaisuus muodostuu siitä, että käytössä on yhtä vahvoja (vaikka erilaisia) apuvälineitä. Yhtä keskustelijaa ei voi tukea muita enemmän, muuttamatta keskustelun dynamiikkaa.

Hyvässä keskustelussa otamme yhdessä vastuun kokonaisuudesta. Huomioimme, että itsellä ja muilla toimii sisään, ulos, varmistus, koska tiedämme sen merkityksen. Näitä 4 asiaa voisi pitää keskustelun apuväline-luokkina. Kukin sisältäen äärettömän monta apuvälinettä.

Mistä aloitetaan? =)

Yhdessä on enemmän!