Aivovamma Projekti

Aivovamma tietoutta lähdetään lisäämään yhdessä oivaltavan projektin kautta

Keväällä 2022 startattiin Intonaattorit Oy:n projekti yhteistyössä Aivovammaliiton kanssa. Projekti toteutetaan käyttämällä uutta tutkimusmallia “Osallistuva tutkimuskumppanuus”. Mallin perusajatuksena on kokemusasiantuntijoiden toimiminen tasaveroisina yhdessä ammattilaisten kanssa, alusta loppuun. Yhteistoiminta luo mahdollisuudet aivan uudenlaisen tiedon löytymiseen sekä monimuotoisen ymmärryksen vahvistumiseen.

Malli etenee siis usealla tavalla toisin kuin mihin on totuttu. Uusiin tapoihin vaaditaan kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Esimerkiksi toimintatapa, jossa ammattilaiset toimisivat vetäjinä ja kokemusasiantuntijat vain ovat mukana, on syytä hylätä heti alussa.

Projekti lähti siis liikkeelle ajatuksesta, ilman tarkkaa suunnitelmaa tai rahoitusta. Työnimellä “Osallistava arki” saatiin projektista kiinnostuneita kerättyä kokoon. Joukossa oli aikuisia aivovamman tai aivoverenkiertohäiriön saaneita henkilöitä sekä ammattilaisia, jotka toimivat näiden asiakasryhmien kanssa. Projektiryhmä tapasi muutaman kerran etänä. Näistä keskusteluista projektin aihe tarkentui, mutta projektijoukko samalla pieneni.

Muutama yhteistyötaho tai projektista kiinnostunut henkilö ilmoittivat myös, että projektin tarkentuessa, he voisivat olla kiinnostuneita.

“Tutkimusmallista tekee mielestäni kiinnostavan juuri se, ettei vielä voi sanoa, mitä kaikkea se sisältää tai mitä sillä saadaan aikaan!”

Yhteisistä keskusteluista nousee vähitellen yhdessä jaettu projekti

Yhteinen keskustelu, toisten kuunteleminen ja siihen vastaaminen ovat osallistuva tutkimuskumppanuus-mallin tukipilareita. Aikaa tämä vie enemmän, mutta jo muutamalla yhteiskeskustelulla on saavutettu uusia oivalluksia. Esiin tulee asioita, joita toinen osapuoli ei ikinä itse keksisi kysyä tai kertoa.

Tästä oivalluksesta taas on noussut halu selvittää, kuinka lähellä tai kaukana osapuolet ovat toisiaan. Meillä on halu ymmärtää toisiamme paremmin. Mutta, jos löydämme lisäksi kokonaiskuvan, on siitä merkittävää hyötyä yksilön lisäksi koko yhteiskunnalle.

Nyt tarvitsemme lisäjoukkoja, jotta pääsemme suunnitelmissa eteenpäin.

Tule mukaan luomaan yhdessä mahdollisuuksia

Projektilla haluamme löytää ja lisätä tietoutta merkityksellisen ja mielekkään arjen haasteista ja mahdollisuuksista. Esimerkiksi työllä on suomalaisessa kulttuurissa iso merkitys ja siksi myös iso vaikutus arkeemme. Projektin kautta toivomme lisäävämme ymmärrystä erilaisten merkityksellisten toimintojen vaikutuksista ja mahdollisesti löytää uusia ideoita mielekkään arjen saavuttamiseen.

Haemme joukkoomme aivovamman saaneita henkilöitä, jotka ovat osa-aika töissä, vapaaehtoistyössä tai mukana jossain muussa säännöllisesti tapahtuvassa toiminnassa. Voit hakea mukaan myös, jos tällainen toiminta on sellaista, johon haluaisit hakeutua.  

Haemme mukaan myös terveydenhuollon ammattilaisia, joiden työtehtäviin kuuluu työkyvyn arviointi tai joilla on työnkautta tietoa ja kokemusta aiheesta.  

Lisäksi haemme aivovamman saaneen henkilön läheisiä, jonka puoliso / lapsi / sukulainen on mukana jossain säännöllisesti tapahtuvassa toiminnassa tai käy töissä. 

Kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä viimeistään 1.10.2022 sähköpostitse info@intonaattorit.fi

INTONAATTORIT

Voit tukea projektia myös hankkimalla itsellesi lisää tietoa

Lisäämme verkkokoulutuksiimme Intonaattorit videopodcastin, jonka tarkoituksena on kertoa aitoja kokemuksia ja jakaa vinkkejä ja osaamista. Videopodcastin aiheet liittyvät aivovamman, aivoverenkiertohäiriöihin, afasiaan sekä näiden kuntoutukseen mm. aikuispuheterapiaan. Videopodcasteistä saatu tuotto ohjataan lyhentämättömänä projektille. Tunnistat projektin verkkokoulutukset nimen perässä olevasta /projekti -merkinnästä.

Tuet siis tärkeää projektia samalla kun saat itse lisää osaamista!

Voit myös tehdä erillisen lahjoituksen projektille.

Maksutiedot lahjoitukseen

Tilin omistaja:RYHMÄPUHETERAPIAPALVELU INTONAATTORIT OY
IBAN (tilinumero):FI96 8146 9710 2576 83
BIC/SWIFT:DABAFIHH

Kirjoita viestikenttään Projektilahjoitus / oma nimesi tai yrityksesi nimi.

Projektin mahdollisuudet ja sitä kautta sen hyödyt kasvavat jokaisen lahjoituksen myötä. Iso kiitos pienimmästäkin summasta!