Pikavinkit yhdenvertaisempaan keskusteluun

Kurssin tila
Ei ilmoittaunut
Hinta
32,17
Ilmoittautuminen

Mikä ?

Pikavinkkejä yleisesti huomioitaviin asioihin, joiden kautta keskustelu ja siinä mukana olo on mahdollisimman yhdenvertaista riippumatta millä kommunikaatiokeinolla toimitaan.

Kenelle ?

Pikavinkit hyödyttävät kaikkia ammattilaisia, jotka työkseen kohtaavat asiakkaita ja palveluiden tuottamiseen liittyy keskeisenä keskustelu asiakkaan kanssa. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät ammattilaiset.

Myös esihenkilöille ymmärryksen vahvistamiseksi siitä, minkälaista osaamista työntekijöillä olisi hyvä olla asiakkaiden kanssa keskusteluun.

Miksi ?

Lähes kaikki arjen kohtaamistilanteet rakentuvat puhutun kielen kautta. Myös päivittäin käyttämämme palvelut on luotu toimimaan tarkan kielen varassa. Tilanteissa, joissa emme voi käyttää puhuttua tai tarkkaa kieltä kohtaamme kommunikaation haasteita ja esteitä, joiden vuoksi palvelun toteutuminen/ toteuttaminen vaikeutuu . Haasteita voi aiheuttaa mm. afasia tai muu aivojen toimintaan tai puheeseen vaikuttava sairaus, trauma tai vamma. Myös suomen kieltä vasta opetteleva maahanmuuttaja kohtaa puhutun kielen heikkouteen liittyviä haasteita. Haasteet johtavat lähes aina siihen, ettei henkilö voi palvelua käyttää tai käytettävä palvelun sisältö on vähäisempi kuin mitä varsinainen palvelumme tarjoaa muille.

Esimerkiksi fysioterapiassa käyvä, sujuvasti keskusteleva asiakas ja fysioterapeutti voivat jutustella mukavia terapian lomassa. Tilanne on rento ja mukava, ja yhdessä tekemistä vahvistetaan kokoajan vastavuoroisella puheella. Jos asiakas ei kykenekään ilmaisemaan itseään, ei terapian lomassa voida samalla tavalla jutustella. Tilanne, jossa kummatkin ovat hiljaa, on usein epämiellyttävä. Eikä kummallakaan ole varmuutta siitä, että jotain yhteistä ollaan tekemässä. Näillä asiakkailla on siis hyvin eri tunnelma fysioterapiassa, vaikkakin ihan samat harjoitukset saataisiinkin tehtyä. Voit miettiä myös omalta kohdaltasi, kumpaan näistä fysioterapioista menisit mieluummin, ja kummassa koittaisit erityisesti tsempata?

Kommunikaation haasteita saadaan vähennettyä tai niitä päästään ylittämään yhdessä, kun käytämme puhutun kielen lisäksi tukikeinoja. Palvelu saavutetaan, kun toiselle mahdollistetaan niihin pääsy myös muuten kuin puhutun, tarkan kielen kautta. Näin henkilö saa täysin saman palvelun emmekä joudu tinkimään palvelun sisällön tarkkuudesta. Lisäksi tällä ajattelutavan muutoksella saamme varmasti paremman ja mukavamman kontaktin luotua. Olemme myös motivoituneempia tekemään meiltä pyydettyjä asioita, kun tiedämme miksi juuri meidän pitäisi niitä tehdä.

Koulutuksen tutkimustausta

Tämä koulutus perustuu Intonaattorit Oy:n käyttämään SCA™ -tekniikkaan, jonka Kanadan Afasia Instituutti on kehittänyt terveydenhuollon palveluihin liittyvien keskustelujen tukikeinoksi (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Instituutti on kehittänyt ja tutkinut tekniikoita jo yli 40 vuotta, ja heillä on paljon näyttöä siitä, miten toimintaa tukemalla saamme välitettyä tarkkaa ja ajantasaista tietoa. Tekniikat on kehitetty nimenomaan afasian tuomiin kommunikaation ja keskustelun haasteisiin, mutta ne tukevat ja sujuvoittavat keskustelua silloinkin, kun mitään haasteita toiminnassa ei ole. Voit käydä Afasia Instituutin ilmaisen e-learning koulutuksen, jos haluat tietää lisää nimenomaan SCA™ -tekniikoista.

Pääset kuulemaan ja opettelemaan vinkkejä ja työkaluja, jotka antavat sinulle tietoa ja valmiuksia

  • miten voit käydä keskustelua, jossa kommunikointi on haastavaa.
  • harjoittelet ja kuulet vinkkejä erilaisiin keskustelun aiheisiin, tilanteisiin ja opit valitsemaan sopivia tukikeinoja.
  • opit havainnoimaan sekä itseäsi, että asiakasta.
  • Mitä sinä tarvitset, jotta ilmaiset itseäsi mahdollisimman selkeästi asiakkaalle.
  • Mitä tarvitset, jotta ymmärrät mitä asiakas kertoo sinulle.
  • Mitä asiakas tarvitsee ilmaistakseen itseään sinulle, ja ymmärtääkseen sinua.
  • Millä varmistatte yhteisymmärryksen.

Miten ?

Klikkaa itsesi koulutukseen! Pääset kuulemaan ja katsomaan vinkkejä sekä kokeilemaan itsenäisesti työkalujen käyttöä ohjeistetuissa harjoituksissa. Koulutuksen aikana teet itse käyttöösi kohdennettuja työkaluja ja saat niiden käyttämiseen vinkkejä.

Huomioita koulutuksesta

  • Koulutus antaa vinkkejä ja tietoja, mutta jos kaipaat lisäharjoitusta katso kalenterista seuraava sinulle sopiva koulutuksemme.