Kohtaamisen ja kommunikaation keinot

Pysähdytään ensin miettimään, minkälaista kohtaamista haluamme asiakaskeskusteluissa saavuttaa.

Alkuun tehtävissä harjoituksissa saat enemmän irti kaverin kanssa

Mistä siis lähdetään liikkeelle?

Hyvä kohtaaminen tekee tilanteista siihen osallistuville miellyttäviä ja motivoi yhteiseen toimintaan. Sen lisäksi hyvä kohtaaminen ei vaadi kummaltakaan enempää kuin halun kohdata toinen. Lähdetään siis tästä liikkeelle.

Kohtaaminen lähtee jo siitä miten asetumme ympäristöön

Kohdatessamme toisen voidaan perussääntönä pitää sitä, että asettaudu kohdattavan kanssa samalle tasolle. Tai muutoin paikkaan, josta sinun on mahdollista saada kohdattavaan katsekontakti.

Harjoitus 1. Voit harjoitella tätä kohtaamisen asettautumista tutun henkilön kanssa. Kokeile ja kirjoita ylös minkälaisia asioita huomaat vaikuttavan sinuun tai kohdattavaan, jos :

  • toinen on istumassa ja toinen seisoo
  • makuuasennossa ja toinen seisoo
  • kummatkin istuvat vastatusten
  • istutte vierekkäin samalla puolella pöytää
  • välissänne on paljon tilaa

Tilanteissa, joissa emme kohtaa samalla tasolla, tulee alempana olevalle herkästi myös alempana oleva tunne. Tähän saattaa liittyä epävarmuutta ja alentumisen tunnetta. Taas jos välissämme on jotain, kohtaamme toisemme eri suunnista. Tämä luo usein tunteen siitä, että toinen tietää enemmän ja on opastamassa jotain asiaa. Tai se viestii ettei toinen halua tulla lähelle ja oikeasti kohdata. Vahvin kohtaaminen syntyy usein, kun kohtaamme toisemme samalla tasolla, vierekkäin. Näin pystymme “katsomaan” samalta puolelta myös hankalaa tilannetta “kohtaamaan haasteen yhdessä”. Vierekkäin olo viestii toiselle empatiaa, huomioimme toisen tilanteen ja olemme valmiita kuuntelemaan.

Arvostava kohtaaminen luo puolet itse tilanteesta

Hyvä kohtaaminen lähtee liikkeelle toisen arvostamisesta sinä yksilönä, joka hän on. Tähän liittyy paljon sitä, että emme oleta tietävämme miten toinen toimii, mitä ajattelee tai mitä hän haluaa.

Harjoitus 2. Tämä harjoitus on hyvä tehdä 2 tutun henkilön kanssa. Kokeilkaa näitä erilaisia keskustelun/kohtaamisen avauksia. Jaa tutuillesi rooli (toinen asiakas, toinen läheinen) ja toimi itse ammattilaisena. Keskustelkaa ja kirjoittakaa ylös minkälaisia huomioita teille harjoituksista tulee. Ja huomaatteko eroja eri avausten välillä.

  • Kohtaat ja keskustelet asiakkaasta, mutta olet kääntynyt läheisen puoleen ja puhut kokoajan hänelle. Käytä paljon asiakkaan nimeä “XXX “. Vaikka asiakas sanoisi sinulle jotain, jatkat puhumista läheiselle ja vastaat hänelle asiakkaan esittämään kysymykseen.
  • Kohtaat asiakkaasi ja keskustelet hänelle. Läheinen on mukana, ja kysytte häneltä välillä yhdessä tarkennusta.
  • Kohtaat vain asiakkaasi läheisen, ja keskustelet hänen kanssaan asiakkaasi asioista. Asiakas tietää, että keskustelette hänestä.

Kohtaamisesta lähtee siis hyvä perustus kaikelle muulle toiminnalle. Kohtaamisen taito on oletusten välttämisessä ja suoraan henkilön kohtaamisessa.