Mistä merkityksellinen kuntoutus rakentuu

Mistä merkityksellinen kuntoutus rakentuu: Miten vaikuttavaa kuntoutusosaamista voi kartuttaa?

Kuntoutuksessa kommunikaatiota käytetään hyvin moninaisesti. Kuntoutujan ja ammattilaisen tulee pystyä ainakin sekä itseilmaisuun että muiden ymmärtämiseen, jotta toimimme tarkoituksen mukaisesti. Kuntoutuksen vaikuttavuus ja teho liittyvät kiinteästi yhteistoiminnan ja yhteisymmärryksen sujuvuuteen.

Olen toiminut vuodesta 2017 lähtien Kanadan Afasia instituutissa kehitetyn SCA™ :n (Supported Conversation for Adults with Aphasia) mukaisesti ja käyttänyt sitä aikuisneurologisen kuntoutuksen tekniikkana. SCA™ on kehitetty terveydenhuollon haastaviin keskusteluihin, ja sen tekniikat mahdollistavat luotettavan ja tarkan tiedon välittämisen kommunikaation haasteista huolimatta.

Vaikka SCA™ sopii erinomaisesti kaikkien kommunikaation haasteiden tukitekniikaksi, on afasia mainio esimerkki puhuttaessa kuntoutuksen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Afasia ei vaikuta henkilön älykkyyteen, mutta romauttaa itsenäisen toimintakyvyn lähes täysin.

Afasia vaikuttaa usein koko kommunikaatioon, mutta se minkä huomaamme helpoiten on puhe. Arkemme ja arjen tilanteet rakentuvat pitkälti puhutun tai kirjoitetun kielen varaan, ja siksi vaikutus on merkittävä. Monen lamauttaa juuri tämä alkutilanne, ja siksi kuntoutuksella olisi erityisen tärkeä tuoda esille mikä ei ole muuttunut. Kun alussa keskitytäänkin mahdollisuuksiin, eikä listata ilmiselviä haasteita, motivaatio kuntoutumiseen kasvaa.

Kuntoutuksen tehokas viestintä vaikuttaa mm.

 • diagnostiseen tarkkuuteen
 • kuntoutuspalveluiden toteutumiseen
 • kuntoutujan odotuksiin palvelusta
 • turvallisuuteen
 • ammattilaisen työhyvinvointiin
 • virhealttiuteen

Kuntoutujan kohtaaminen

Toisen arvostava kohtaaminen pitää sisällään mm. hänen kyvykkyytensä tunnustamisen, oletusten ja stereotypioiden unohtamisen sekä motivaation ymmärtää häntä.

Aito, arvostava kohtaaminen voi mielestäni syntyä vain silloin, kun ammattilainen asettuu kuntoutujan viereen. Välillä tuntuu jopa hassulta kuinka paljon samalle puolelle pöytää asettuminen vaikuttaa kumpaankin osapuoleen. Ihmismieli on kai siinä mielessä simppeli.
Onnistunut kohtaaminen on kuitenkin monimutkaisempaa kuin sijoittuminen tilaan. Se vaatii osaamista ja keinoja sekä yhteistä tahtoa ymmärtää toinen toista. Kohtaamisen ja kommunikaation osaamista kuntoutuja vahvistaa puheterapiassa, mutta ammattilaisille tähän suunnattua koulutusta on vain vähän.

Tähän koulutusvajeeseen vastaaminen on yksi Intonaattorit Oy:n keskeisiä tavoitteita. Koulutuksissamme yhdistämme Afasiainstituutin pitkän kehityksen SCA™ -tekniikat, oman aikuisneurologisen puheterapeuttiasiantuntijuuden sekä kokemuskumppanin kokemusasiantuntijuuden.

Kuntoutusosaamisen rakentuminen

Koulutuksen moninainen sisältö nostaa kuntoutusammattilaisen osaamisen aivan uusille tasoille. Kun ammattilainen saa ymmärrystä ja osaamista kummastakin näkökulmasta, selkeytyy toimintatapojen ja keinojen merkitys.

Osaamista ei voi koskaan olla tarpeeksi, mutta silti minut yllättää kerta toisensa jälkeen kuinka löydämme kokemuskumppanin kanssa aina uusia oivalluksia ja ideoita, miten osaamista voidaan kehittää. Yhteistoiminta itse vahvistaa kummakin kyvykkyyttä toimia. Minulla se näkyy enemmän työssä, hänellä arjessa.

Ammattilaisen kuntoutusosaamisen muistilista

 • Ymmärrystä ja tietoa yhdenvertaisesta kohtaamisesta
 • Osaamista ja keinoja yhdenvertaisen kohtaamisen tukemiseen
 • Osaamista ja keinoja itseilmaisun muokkaamiseen
 • Osaamista ja keinoja toisen ymmärtämiseen
 • Ymmärrystä ja tietoa kuntoutujan mahdollisuuksista itseilmaisuun
 • Osaamista ja keinoja kuntoutujan itseilmaisun tukemiseen
 • Ymmärrystä ja tietoa kuntoutujan mahdollisuuksista ymmärtää toista
 • Osaamista ja keinoja kuntoutujan ymmärtämisen tukemiseen
 • Osaamista ja keinoja yhteisymmärryksen varmistamiseen

Merkityksellinen kuntoutus

Ensin tarvitaan ymmärrystä ja tietoa, vasta sitten osaamisella ja keinoilla on merkitystä. Merkityksellinen kuntoutus rakentuu mielestäni sille, että ymmärretään sekä kummankin osapuolen vahvuudet ja mahdollisuudet että osataan huomioida ja osin väistää haasteet. Tällä päästään jo todella pitkälle.

Kuntoutus tai kuntoutuminen ei ole kenenkään yksilösuoritus, ja siksi siinä pitäisi olla mukana niin kuntoutuja, hänen läheisensä kuin moniammatillinen tiimi.

Kuntoutuksen vaikuttavuus ja teho kulkee usein käsikädessä sen kanssa, miten terapiasisältö siirtyy ja toteutuu kuntoutujan arjessa. Terapiassa tuki tulee ammattilaiselta, ja usein lähiympäristöä pyritään ohjaamaan tuen antamiseen kotona. Mutta läheisille ei ole suunnattu suoria kuntoutuspalveluja, jolla he voisivat vahvistaa omaa osaamistaan ja harjoitella keinoja.

Kuntoutuja saa kuntoutuspalveluita ja ammattilainen voi hakeutua koulutuksiin, mutta läheisille on tällä hetkellä suunnattu hyvin vähän palveluita. Intonaattorit Oy:n verkkokurssit tarjoavat itsenäisiä koulutuksia, jotka sopivat kaikille.

Luodaan yhdessä mahdollisuuksia ja keskitytään niihin!

INTONAATTORIT

Halutessasi tietää lisää SCA™:sta, kuuntele 2-osainen videopodcast sarja, jossa keskustelijoina kokemushenkilö, puoliso ja puheterapeutti.

Kuuntele videopodcastin osa 1 SCA™:sta, keskustelijoina kokemushenkilö, puoliso ja puheterapeutti.
Katso videopodcast osa 2 Mikä vaikutus SCA™:lla oli kuntoutumiseen. Keskustelijoina kokemushenkilö, puoliso ja puheterapeutti.

Kokosimme verkkokurssille vinkkejä, joilla voit itsenäisesti vahvistaa osaamistasi kommunikaation tukikeinoissa ja niiden käytössä, ja luoda näin yhdenvertaisempia palveluja.