INTONAATTORIT Oy
INTONAATTORIT Oy

Tutustuminen SCA™-viitekehykseen: Esteetön kohtaaminen ja saavutettava kommunikaatio aikuisasiakkailla terveydenhuollon palvelutilanteissa

Terveydenhuollon palvelumme on rakennettu puhutun kielen varaan. Isolle osalle palvelujen käyttäjistä tämä luo haasteita ja estää heitä myös osin käyttämästä palveluja. Tutustuminen SCA™ -viitekehykseen koulutuksesta saat nopeita, helppoja ja sujuvia tukikeinoja, jotka on kehitetty nimenomaan terveydenhuollon keskusteluihin. Kommunikaation tukitekniikat ovat lähes 40 vuoden tutkimuksen ja kehitystyön tulosta Kanadan Afasia instituutilta, joten voimme varmoina todeta niiden olevan vaikuttavia ja vakuuttavia.

Etänä zoom.us -alustan kautta

 • 1.Osa 26.11 klo 9-11.30 (HUOM! 1. tulee olla käytynä ennen 2. osaan osallistumista)
 • 2. Osa 12.12.2022 klo 9-11 tai 26.11 klo 12.30-15
 • Eli voit osallistua 26.11 koko päivän koulutukseen, jossa 1. ja 2.osa peräkkäin 9-15 (sis. 2 x15 minuutin taukoa ja yhden tunnin lounaan)

Koulutus sisältää 2 osaa. Ilmoittautuminen sulkeutuu aina viikkoa ennen kyseistä osaa. Ilmoittaudu täältä. (Eli käy varaamiskalenterista ilmoittautumassa yhteen 1.osan päivään sekä yhteen 2.osan päivään)

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutuskokonaisuus perustuu Kanadan Afasiainstituutin kokoamaan Introduction to SCA™ -koulutukseen. Se on suunniteltu tukemaan erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten työtä tilanteissa, joissa kommunikaation haasteet vaikeuttavat palvelujen antamista sekä heikentävät palvelun sisältöä. Erityisesti koulutus sopii terveydenhuollon henkilöille, joiden työssä asiakkaan kanssa käydään paljon keskusteluja. Esimerkiksi hoitajat, lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, neuropsykologit ja sosiaalityöntekijät.

” Fysioterapiassa on erityisen tärkeää pystyä nopeasti kertomaan, miksi jotain lähdetään tekemään. Aiemmin jäin usein miettimään, mahtoiko asiakas ymmärtää mitä sanoin. “, fysioterapeutti

Miksi koulutus on minulle terveydenhuollon ammattilaisena hyödyllinen?

Terveydenhuollon palvelut rakentuvat pitkälti puhutun suomen kielen varaan. Palvelujen käyttäjissä on kuitenkin paljon henkilöitä, joille nämä tilanteet ovat haastavia. Koska he eivät voi ilmaista itseään hyvin puheella tai he eivät ymmärrä kaikkea puhuttua, saavat he hyvin erilaisen palvelun kuin henkilöt, joille nämä eivät tuota haasteita. Erityisesti aikuisasiakkaat haluaisivat aina ensisijaisesti itse hoitaa ja olla mukana omia asioita koskevissa keskusteluissa. Vaikutus ulottuu myös palvelun tarjoajaan. Jos asiakas ei kykene ilmaisemaan itseään puheella, joudut ehkä kysymään asiaa joltain toiselta, jolloin et saa suoraa tietoa henkilöltä itseltään mm. hänen olostaan. Jos taas asiakas ei ymmärrä mitä hänelle sanot, et voi antaa hänelle mm. ohjeita tai neuvoja. Hyvä ja toimiva palvelu vaatii siis mahdollisen keinon ilmaista itseään ja ymmärtää muita. Väärinymmärryksistä seuraa virheitä ja viivytyksiä, jolloin tarvitsemme myös mahdollisen keinon varmistaa yhteisymmärrys sujuvasti ja välittömästi itse tilanteessa.

” Minulla on puhevamma eli en voi ilmaista itseäni selkeästi puheella, mutta olen silti aikuinen, koulutettu ja älykäs ihminen ja pystyn sekä haluan itse hoitaa omat asiani. Kun en pysty hoitamaan puhumista itse, ei minua oteta usein vakavasti. Minut ohitetaan tai kysytään onko puhetulkillani valtakirjaa asian hoitoon. Tämä sekä suututtaa, että saa minut surulliseksi.”, kokemushenkilö

Kommunikaation saavutettavuudella on siis suuri merkitys mm.

 • palvelun tarjoamiseen kaikille asiakkaille
 • palvelun vaikuttavuuteen
 • yksilöllisen palvelun tarjoamiseen
 • asiakastyytyväisyyteen
 • työhyvinvointiin

Mitä osaamista saan koulutuksesta?

 • Saat tietoa ja osaamista käyttää puhetta tukevia ja vahvistavia keinoja omissa palveluissasi, joilla kohennat asiakkaan ymmärtämistä.
 • Saat tietoa ja osaamista tarjota asiakkaalle puhetta tukevia, korvaavia ja vahvistavia keinoja omissa palveluissasi, joilla kohennat asiakkaan itseilmaisua.
 • Saat tietoa ja osaamista, joilla pystytte asiakkaan kanssa yhdessä varmistamaan yhteisymmärryksen palvelutilanteessa.
 • Saat lisäksi konkreettisia materiaaleja vapaaseen käyttöösi. (Materiaalit tehty yleisiin haastaviin kommunikaatio tilanteisiin)

Lue lisää SCA™:sta ja sen käytöstä blogistamme.

“Tapa kohdata asiakas arvostuksella on työssäni itsestäänselvyys, mutta konkreettiset ja helposti käyttöönotettavat keinot olivat hyvin tervetulleita”, toimintaterapeutti

Lisätietoja koulutuksesta voit kysyä info@intonaattorit.fi