INTONAATTORIT Oy

Projekti : “Minulla on vielä merkitystä?!”

Keväällä 2022 startattiin uuden tutkimusmallin “Osallistuva tutkimuskumppanuus” mukainen projekti. Siinä kokemushenkilöt ja ammattilaiset luovat yhdessä alusta loppuun yhteisen projektin.

Projekti käynnistyi keväällä 2022, ja sen alkuvaiheesta pääset lukemaan täältä.

Projekti kehittyy ja muotoutuu sen jokaisen osallistujan kautta

Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallissa on erityisen hienoa se, että jokainen projektiin osallistuja on yhtä tärkeä kumppani. Ajattelutavan toivoisi yleistyvän laajemminkin, koska jokaisella on merkitystä. Malliin sopii erityisen hyvin Hyvin sanottu -hankkeen* kautta leviävä vahvempi ja arvostavampi erätauko keskustelukulttuuri. Hyvä keskustelu ei ole kenenkään yksilösuorituksen tulos, vaan jokainen mukanaolija vaikuttaa sen lopputulokseen. Läpi projektitapaamisten erätauko -menetelmää on käytetty keskusteluissa sen esteettömänä ns. saavutettavan keskustelun muotona. Saavutettavan keskustelun ja kommunikaation työkalut ja tekniikat taas pohjautuvat pitkälti SCA™ -viitekehykseen. Jokainen tapaaminen ja keskustelu on yhtä tärkeä, koska ilman niitä projekti ei olisi edennyt sen tämänhetkiseen pisteeseen.

Mihin siis keskustelut ovat projektin vieneet?

Kun kokemushenkilöinä ovat aikuiset aivovamman saaneet henkilöt, on heillä lähes aina yksi yhdistävä tekijä. Vammautumiseen saakka itsenäisesti toimivan aikuisen henkilön putoaminen hetkessä tukea tarvitsevaksi on muutos, jonka laajuutta ja merkitystä ei vielä juurikaan ymmärretä tai tunnusteta.

” Onko aikuinen ihminen yhteiskunnan silmissä hyödytön, jos hän ei tee työtä? “

“Koen olevani yhteiskunnan ulkopuolinen. Minulla ei ole työ- tai harrasteyhteisöä, johon voisin kuulua.”

“Kaikki olettavat, että käyn töissä. Nuorena ihmisenä ei ole mukavaa kertoa olevansa eläkeläinen.”

Projektin alusta lähtien keskusteluista on noussut vahvasti esille työn merkitys ja myös se eikö muulla arjella ole samaa merkitystä. Tällä hetkellä yhteisymmärrys on vähäistä, eikä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia juurikaan nähdä. Siksi pidämme erittäin tärkeänä, että projektissa erinäkökulmat tuodaan yhteen. Keskustelua ei rajata tässä vaiheessa. Ja, että oikeasti kaikkien näkökulmien huomiot ovat yhtä merkityksellisiä projektin jatkossa.

Tule mukaan jakamaan ajatuksia!

Avaamme projektin seuraavan tapaamisen avoimeksi ja kutsumme sinut mukaan saavutettavana erätauko -keskusteluna järjestettävään ajatusten vaihtoon. Tapaamisen aluksi tämän hetkinen projektiryhmä kertoo projektin nykytilasta. Jakaudumme tämän jälkeen kolmeen rinnakkaiskeskusteluun projektin eri näkökulmien mukaisesti: aivovamman saaneet henkilöt, heidän läheisensä ja ammattihenkilöt. Rinnakkaiskeskustelujen tarkoituksena on saada jäsenneltyä eri näkökulmien sisällä olevia ajatuksia, jolla tuetaan yhteistä keskustelua aiheesta. Pidämme rinnakkaiskeskustelujen jälkeen pienen tauon, jonka jälkeen keskustelut on tarkoitus yhteen vetää yhteisesti käytynä keskusteluna.

Avoimella tapaamisella ja yhteisellä keskustelulla toivomme saavamme projektiryhmään vahvistusta. Kuitenkin tapaamiseen osallistuminen ei velvoita sinua liittymään projektiin, vaan olemme erittäin kiitollisia myös jakamistasi ajatuksista tapaamisen keskusteluissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki päivitetään tapahtumaan myöhemmin, mutta varaa kalenteriin jo 16.1.2023 klo 16-18.

Projektin seuraavassa vaiheessa järjestämme yhteisen Erätauko -keskustelun, joka on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Voit tukea projektia myös hankkimalla itsellesi lisää tietoa aivovammoista.

Teemme Intonaattorit videopodcast -osia, joiden tuotto käytetään lyhentämättömänä projektille. Käy katsomassa valikoimamme täältä. Hankkimalla itsellesi lisää tietoa ja ymmärrystä, tuet samalla “Minulla on vielä merkitystä?!” -projektiamme. Iso kiitos saamastamme tuesta!

*Intonaattorit Oy on mukana yhteistyökumppanina Hyvin sanottu-hankkeessa. Hanke on Ylen ja Erätaukosäätiön vetämä 5-vuotinen yhteistyöprojekti, jossa rakennetaan kunnioittavammin keskustelevaa Suomea.