INTONAATTORIT Oy

Tehoa terapiaan saavutettavasta keskustelusta: Kommunikaation merkitys vaikuttavuuteen neurologisessa kuntoutuksessa

20.3.2023, OHJELMA 2: OHJELMAVUORO KLO 13.15 / FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA 2023 TAPAHTUMASSA

”Tällä hetkellä terveydenhuollon palvelut rakentuvat pitkälti puhutun kielen varaan. Se luo monelle haasteen saavuttaa tarvittavaa palvelua, ja vaikuttaa usein myös sen sisältöön. Vahvistamalla yhteistä keskustelua ja sujuvoittamalla saavutettavaa kommunikaatiota, henkilö kykenee käyttämään hänelle merkityksellisiä palveluita ja hän saa myös saman sisältöistä palvelua kuin muut.”  

– Elisa Johansson

Ohjelmapuheenvuoro #kuntoutus tapahtumassa

Tapahtuman otsikko: “Vaikuttavalla terapialla tuloksiin” herättää paljon ajatuksia. On tärkeä nostaa esille vaikuttavuutta, jota ei mikään määrä voi ikinä korvata. Intonaattorit Oy määrittelee vaikuttavuutta pt Elisa Johanssonin ohjelmavuorossa esteettömän kommunikaation ja saavutettavan keskustelun kautta.

#Kuntoutus ja siinä käytävät keskustelut tuntuvat herkästi haasteellisilta, jos itseilmaisu ja muiden ymmärtäminen eivät osapuolien välillä ole yhdenvertaisesti saavutettavissa. Perinteisesti kommunikaation ja keskustelun onnistuminen on painottunut asiakkaan harteille. Mutta vaikuttavammassa toimintatavassa terapeutti on se joka tuleekin vastaan.

Kun terapeutti mukauttaa omaa itseilmaisuaan ja hankkii tukikeinoja monen tyylisten ilmausten ymmärtämiseen, tulee hänen tarjoamastaan palvelusta yhdenvertaisesti kaikille saavutettavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa asiakas voi käyttää tarjottua palvelua. Palvelu on jokaiselle asiakkaalle yksilöllisellä tavalla annettu, mutta siinä on kaikille sama sisältö. Vaikuttavuus nähdään siis mahdollisena saavuttaa kaikkien asiakkaiden kanssa.

Puheenvuorossa kerromme erityisesti, mikä merkitys kommunikaatiolla on vaikuttavuuteen. Esimerkkeinä käytämme aitoja tilanteita fysio- ja toimintaterapiasta. Hyvät ja sujuvat kommunikaatio- ja keskustelutaidot nähdään tärkeänä pohjana kaikessa kuntoutuksessa. Erityisesti terapioissa, joissa asiakkaan kommunikaatio- tai keskustelutaidot eivät ole terapian päähuomiossa, lisää sujuvasti ja luotettavasti etenevä kommunikaatio niin aikaa kuin vaikuttavuutta annettuun kuntoutukseen.

Fysioterapia ja Toimintaterapia 2023/ Rinnakkaisohjelma 2, 20.3.2023

Tapahtumaan on kerätty monimuotoinen ohjelma. Pääset katsomaan koko tapahtuman ohjelman täältä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan Kuntoutuskouluttajien kautta.

Tulossa “Yhdenvertaisen asiakaskeskustelun rakentaminen” -koulutuspaketti

Intonaattorit Oy haluaa vahvistaa ja lisätä palvelujen saavutettavuutta esteettömän kommunikaation ja hyvien keskustelujen kautta. Ymmärrämme kokemuksesta, kuinka tärkeää on tehdä myös koulutuspalveluista saavutettavia. Olemme kostamassa koulutuspakettia, jossa keinoja kartoitetaan ja vahvistetaan aina tiettyyn palveluun liittyen. Tulossa on mm. “Yhdenvertaisen asiakaskeskustelun rakentaminen fysioterapiassa” ja “Yhdenvertaisen asiakaskeskustelun rakentaminen toimintaterapiassa”.

Katso myös Intonaattorit Oy:n omat koulutussivut , jossa paljon tietoa ja vinkkejä keskustelun ja kommunikaation vahvistamiseen kuntoutuspalveluissa.