KOMMUNIKAATION TUKITEKNIIKAT YHDENVERTAISEN PALVELUN TUOTTAMISEEN

Ladataan Tapahtumat
 • Tämä tapahtuma on mennyt.

22.08 14.09

Hämeen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava koulutus.

 • 6.10 klo 8-11 (etäopetus Zoomissa)
 • 11.10 klo 11-16 (lähiopetus Hämeenlinnassa) ja
 • 23.10 klo 17-20 (etäopetus Zoomissa)

Kuvaus

Koulutus pohjautuu Kanadan Afasiainstituutin kehittämään kommunikaation tukitekniikkaan SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Se on kehitetty tukemaan erityisesti kommunikaation muutosten haastamia terveydenhuollon keskusteluja. SCA™:ta on kehitetty ja tutkittu Afasiainstituutissa jo yli 40 vuoden ajan, ja se on kansainvälisesti laajasti käytetty tekniikka terveydenhuollossa.

SCA™ tekniikoilla palvelu on kommunikatiivisesti saavutettavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että molemminpuolisesti on koko ajan mahdollista ilmaista itseään ja ymmärtää muita, sekä toimia yhteisymmärryksessä. Kommunikaation yhdenvertainen saavutettavuus on erityisen merkityksellistä tilanteissa, joissa henkilö tietää enemmän kuin pystyy sanomaan. Tämänlainen tilanne voi olla afasian tai muun neurologisen sairauden tai vamman seurauksena, synnynnäiseen vammaan liittyvä kommunikaation haaste tai vieraalla kielellä toimimisen tuoma kommunikaation haaste.

Koulutus ei ole SCA™ -menetelmäkoulutus, vaan se on Intonaattorit Oy:n aikuisneurologisen puheterapeutin ja afaattisen kokemuskumppanin Suomeen  SCA™ :sta sovitama saavutettavan kommunikaation koulutus. Koulutus nostaa esiin tekniikat ja niiden merkityksen sekä palveluntarjoajan että palvelunkäyttäjän näkökulmista. Koulutukseen osallistuja saa kattavan tietopaketin saavutettavan kommunikaation teoriasta. Koulutuksessa harjoitellaan kommunikaation keinoja omaa työtä vastaavissa tilanteissa, joten tukitekniikat voi ottaa käyttöön  heti koulutuksen jälkeen.

Koulutuksen tavoitteena

 • Lisätä tietoa ja ymmärrystä kommunikaation haasteiden vaikutuksista tarjotun palvelun sisältöön ja saavutettavan kommunikaation merkittävyydestä palvelun vaikuttavuuteen.
 • Vahvistaa keinoja ja toimintatapoja, jotka sujuvoittavat palvelujen toteuttamista sekä lisäävät niiden yhdenvertaisuutta eri palvelunkäyttäjäryhmien välillä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan etä- ja lähitoteutuksena. Osallistuminen opetukseen edellyttää aktiivista osallistumista opetuspäiviin.

Etäopetus tapahtuu reaali-aikaisesti (koulutuspäivä 1&3), eikä sitä nauhoiteta. Lähiopeutuspäivä (koulutuspäivä 2) pidetään Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella. Lähiopetukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Sisältö:

 • SCA™:n ja saavutettavan kommunikaation perusteet
 • Kommunikaation vaikutukset (esimerkkivideoilta havainnoituina)
 • Kommunikaation tukitekniikoiden esittely ja käytönharjoittelu (erityisesti paikanpäällä olevalla kerralla)
 • Yhdenvertaisen palvelun perusteet sote-alalla
 • Tukitekniikoita yhdenvertaisen sote-palvelun tuottamiseen

Hämeen kesäyliopisto

Näytä Järjestäjä WWW-sivusto