Blogin kummatkin osat on katsottavissa Intonaattoreiden youtubekanavalla.

Projektin oivalluksia koottiin yhteiskirjoitettuun blogiin

Kaksi projektihenkilöä Emmi Pohjolainen ja Elisa Johansson päätyivät kirjoittamaan projektista heränneitä oivalluksia yhteiskirjoitetun blogin muodossa. Yhteiskirjoituksen kautta ymmärrys toisen näkökulmasta syveni.

Projektin lyhyt historia

Intonaattorit Oy:n puheterapeutti Elisa Johansson ajautui verkostojen kautta keväällä 2021 kehitysprojektiin, jossa viimeisteltiin uutta tutkimusmallia “Osallistuva tutkimuskumppanuus”. Johanssonille yhteistoiminta ja asiakasnäkökulman huomiointi on ollut keskeistä kaikessa Intonaattorit Oy:n toiminnassa. 

” Tämä tulee vahvasti SCA™:sta. Huomasin välittömästi ns. vaihtaessani puheterapeuttista toimintatapaa, että asiakkaiden motivaatio ja hyvinvointi vahvistuivat ja terapian vaikuttavuus tehostui. Vaikutukset liittyvät mielestäni siihen, että kun meidät otetaan tosissaan ja meidät otetaan mukaan, niin pyrimme silloin toimimaan paljon aktiivisemmin. “, Elisa

Kehitysprojektista oivalluksia saaneena Johansson lähti miettimään miten voisi käynnistää aikuiskokemushenkilöiden kanssa kehittäjäkumppanuus projektin. Yhteistyötahoja uuden tyyppiselle projektille oli kuitenkin yllättävän vaikea löytää. Loppujen lopuksi Aivovammaliitto tarjosi viestintäyhteistyötä, ja sitä kautta ensimmäiseen projektitapaamiseen löytyi osallistujia. Projekti käynnistyi keväällä 2022. 

Projektia on viety eteenpäin käymällä erätaukokeskusteluja, joista projektin suunta on alkanut hahmottumaan. Projekti toimii täysin vapaaehtoisuuteen perustuen eikä sillä ole vielä rahoitusta.

Projektin oivalluksia on yhteiskirjoitettu teksteiksi

Projektiryhmän kesken on vahva tunne yhteistoimijuudesta ja kuinka paljon enemmän itselle tärkeään asiaan saa ymmärrystä, kun sitä syventää ymmärryksellä myös toisen näkökulmasta. 

Kokemus projektin kohtaamisesta sen ulkopuolella on kuitenkin toinen. Tuntuu kuin projektia kohdattaisiin samalla tavalla kuin muutakin osakykyistä. Meitä kuunnellaan, muttei kuitenkaan kuulla.