INTONAATTORIT Oy

Pikavinkit vahvempaan kontaktiin asiakastilanteissa!

Nykyinen tila
Ei ilmoittautunut
Hinta
50
Toimenpiteet

−työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille kommunikatiiviseen saavutettavuuteen ja esteettömän kommunikaation mahdollistumiseen omissa palveluissa

Mikä ?

Vuorovaikutus- ja kommunikaation tukikeinojen itsenäinen verkkokoulutus

Kenelle ?

Terveydenhuollon ammattilaisille

Miksi ?

Lähes kaikki arjen kohtaamistilanteet rakentuvat puhutun kielen kautta. Myös päivittäin käyttämämme palvelut on luotu toimimaan tarkan kielen varassa. Tilanteissa, joissa emme voi käyttää puhuttua tai tarkkaa kieltä kohtaamme kommunikaation haasteita ja esteitä, joiden vuoksi palvelun toteutuminen/ toteuttaminen vaikeutuu . Haasteita voi aiheuttaa mm. afasia tai muu aivojen toimintaan tai puheeseen vaikuttava sairaus, trauma tai vamma. Myös suomen kieltä vasta opetteleva maahanmuuttaja kohtaa puhutun kielen heikkouteen liittyviä haasteita. Haasteet johtavat lähes aina siihen, ettei henkilö voi palvelua käyttää tai käytettävä palvelun sisältö on vähäisempi kuin mitä varsinainen palvelumme tarjoaa muille.

Esimerkiksi fysioterapiassa käyvä, sujuvasti keskusteleva asiakas ja fysioterapeutti voivat jutustella mukavia terapian lomassa. Tilanne on rento ja mukava, ja yhdessä tekemistä vahvistetaan kokoajan vastavuoroisella puheella. Jos asiakas ei kykenekään ilmaisemaan itseään, ei terapian lomassa voida samalla tavalla jutustella. Tilanne, jossa kummatkin ovat hiljaa, on usein epämiellyttävä. Eikä kummallakaan ole varmuutta siitä, että jotain yhteistä ollaan tekemässä. Näillä asiakkailla on siis hyvin eri tunnelma fysioterapiassa, vaikkakin ihan samat harjoitukset saataisiinkin tehtyä. Voit miettiä myös omalta kohdaltasi, kumpaan näistä fysioterapioista menisit mieluummin, ja kummassa koittaisit erityisesti tsempata?

Kommunikaation haasteita saadaan vähennettyä tai niitä päästään ylittämään yhdessä, kun käytämme puhutun kielen lisäksi tukikeinoja. Palvelu saavutetaan, kun toiselle mahdollistetaan niihin pääsy myös muuten kuin puhutun, tarkan kielen kautta. Näin henkilö saa täysin saman palvelun emmekä joudu tinkimään palvelun sisällön tarkkuudesta. Lisäksi tällä ajattelutavan muutoksella saamme varmasti paremman ja mukavamman kontaktin luotua. Olemme myös motivoituneempia tekemään meiltä pyydettyjä asioita, kun tiedämme miksi juuri meidän pitäisi niitä tehdä.

Pikavinkit vahvempaan kontaktiin asiakastilanteissa -koulutus

Tämä koulutus perustuu Intonaattorit Oy:n käyttämään toimintatapaan, joka on Kanadan Afasia Instituutissa terveydenhuollon ammattilaisille kehitetty SCA™ -viitekehys (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Saat vinkkejä ja neuvoja vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukikeinoista ja niiden käyttämisestä. SCA™ -viitekehys tuo kohtaamiseen vahvan kommunikatiivisen saavutettavuuden ja mahdollistaa esteettömän kommunikaation kaikissa arjentilanteissa.

Pääset kuulemaan ja opettelemaan vinkkejä ja työkaluja, jotka antavat sinulle tietoa ja valmiuksia

  • miten pystytte asiakkaan kanssa yhdessä ylittämään kommunikaation haasteet
  • miten mahdollistat itsellesi ja kohtaamillesi asiakkaille tehokkaamman ja vaikuttavamman tapaamisen, kommunikaation saavutettavuus huomioiden
  • miten voit tukea asiakkaita heidän osallisuudessaan omaan arkeen
  • miten tukikeinoja käytetään, mihin niistä on hyötyä ja miksi/miten valita tilanteeseen sopiva keino

Miten ?

Ilmoittaudu Intonaattorit Akatemiaan ja valitse “Pikavinkit vahvempaan kontaktiin asiakastilanteissa -koulutus” terveydenhuollon ammattilaisille. Pääset kuulemaan ja katsomaan vinkkejä sekä kokeilemaan itsenäisesti työkalujen käyttöä ohjeistetuissa harjoituksissa. Koulutuksen aikana teet itse käyttöösi kohdennettuja työkaluja ja saat niiden käyttämiseen vinkkejä.

Huomioita koulutuksesta

  • Koulutus antaa pikavinkkejä vahvempaan kohtaamiseen ja kommunikaation ja siinä on osia SCA™-viitekehyksestä. Koulutus ei kuitenkaan ole sisällöllisesti yhtä laaja kuin “Tutustuminen SCA™-viitekehykseen” -koulutukset. Jos siis haluat lisätietoa, hakeudu Intonaattorit Akatemian “Tutustuminen SCA™-viitekehykseen” -koulutukseen.
  • Suosittelemme myös käymään Afasia instituutin verkkokurssin FREE: Introduction to SCA™ eLearning Module.