INTONAATTORIT Oy
INTONAATTORIT Oy

Osallistava toimintatapa SCA™ -viitekehyksen jäljillä

Nykyinen tila
Ei ilmoittautunut
Hinta
Ilmainen

Afasia tai muu kommunikaation muutokset haastavat usein kohtaamisen onnistumista. Kuuntele luento kommunikatiivisen saavutettavuuden ja esteettömän kommunikaation mahdollistumisesta arjen haastavissa kohtaamisissa.

SCA™ -viitekehys (Supported Conversation for Adults with Aphasia) on Kanadan Afasia instituutissa jo yli 30 vuoden ajan kehitetty toimintatapa. Viitekehyksen tekniikat helpottavat ja sujuvoittavat kohtaamista, kommunikaatiota ja keskustelua erityisesti tilanteissa, joissa kommunikaatio on haastavaa (esim. afasia) .

Kommunikaation haasteet voivat liittyä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) tai aivovammasta seuranneisiin vuorovaikutuksen, kommunikaation tai kielellisten taitojen muutoksiin. Itse SCA™ -viitekehys on kehitetty erityisesti henkilöille, joilla on afasia. Samankaltaisia kommunikaation haasteita liittyy kuitenkin myös muihin aivoihin kohdistuviin traumoihin tai aivojen toimintaan vaikuttaviin sairauksiin. Myös vasta suomen kieltä opettelevalla maahanmuuttajallakin on hyvin vastaavia haasteita kohtaamisissa, joissa sujuva puhe ja tarkka kielellinen ilmaisu ovat merkittävässä asemassa.

Yleisesti vielä ajatellaan, että afasia tai muu kommunikaation haaste vaikeuttaa vain kyseisen henkilön toimintaa. Todellisuudessa afasia ja kommunikaation haaste vaikuttaa kuitenkin eniten ihmisten välillä, haastaen kommunikaation toteutumista molemmin puolisesti.

On tutkitusti todettu, että ympäristön tarjoamalla tuella ja heidän oman toimintansa mukauttamisella tilanteeseen sopivaksi, on suuri merkitys. Esim. henkilö, jolla on afasia, ei tällöin jää ulkopuoliseksi vaan pystyy olemaan tasaveroisesti mukana keskustelutilanteessa.

Ympäristöltä vaadittu toiminnan mukauttaminen ja muutos onnistuu keneltä vain helposti. Meillä kullakin on oikeastaan tekniikat jo olemassa, mutta emme vain ole tottuneet niitä käyttämään. Tämä johtuu siitä, että jos pystymme toimimaan puheella, emme niin ajattele käyttävämme myös monta muuta kommunikaation keinoa. Tarvitsemme myös lisää tietämystä siitä, että tavallamme kohdata muut on suuri merkitys. Suurin mukauttaminen tuleekin tapahtua juuri kohtaamisen toimintatavassa, jotta luomme yhdenvertaisen ja arvostavan keskustelutilanteen.

Tässä luennossa käymme läpi perusteita ympäristön tarjoamaan tukeen ja tekniikoihin. Toivomme aiheen herättävän kiinnostusta sinussa. Ehkäpä oivallat myös kuinka yleisiä kommunikaation haasteet ovat ja että niitä voi satunnaisesti tulla eteen kenelle vain meistä. Esimerkkinä koronan aikana kasvomaskien käyttö on luonut monelle meistä täysin uusia haasteita saada keskustelutilanne sujumaan ja ehkäpä olemme kokeneet myös haastetta omassa toiminnassamme tämän johdosta.

Luento on tallenne Intonaattorit Oy:n 1-vuotisjuhlaluennolta 2.9.2021. Intonaattorit Oy:n toiminta perustuu täysin SCA™ -viitekehykseen. Haluamme mahdollistaa osallisuutta ympäri Suomea ja siksi näemme tärkeänä levittää tietoa ja vinkkejä. SCA™ -viitekehys on rakennettu tukemaan erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa palvelutilanteissa asiakkaiden kanssa, joilla on esim. afasia.

Kurssin sisältö (Pääset opiskelemaan klikkaamalla ylintä oppituntia)

Osallistava toimintatapa SCA™ -viitekehyksen jäljillä