INTONAATTORIT Oy
INTONAATTORIT Oy

Intonaattorien yhteistyötahot

Intonaattorit tekee mielellään yhteistyötä eritoimijoiden kanssa. Erityisen kiinnostuneita olemme kuntoutuksen yhteistyöhankkeista sekä esteettömyyttä ja osallisuutta vahvistavista yhteistyönhankkeista.

Ole epäröimättä yhteydessä, jos mietit olisiko Intonaattorit oy juuri teille oikea yhteistyötaho.

Aphasia Institute, Toronto

Elisa Johanssonin yhteistyö Afasia Instituutin kanssa alkoi syksyllä 2017, jolloin hän kävi Torontossa viikon mittaisen koulutuksen heidän kehittämästään SCAtm -viitekehyksestä (Supported Conversation for Adults with Aphasia). Koulutuksen osana Johansson pääsi tutustumaan Instituutin toimintaan ja erityisesti tunsi miten osallisuus ja esteettömyys oli vahvasti läsnä kaikkien toiminnassa.

Johansson näki erittäin tärkeäksi, että koulutus saataisiin järjestettyä myös Suomessa, koska Kanadan koulutusta ei siihen mennessä ollut suomalaisista puheterapeutteista käynyt kuin kymmenisen kappaletta. Kolme päiväinen koulutus saatiin järjestettyä heti seuraavana keväänä 2018 Validian tiloissa. Instituutille koulutus oli ensimmäinen Kanadan ulkopuolella toteutettu koulutus, mutta tämän jälkeen koulutuksia on pidetty myös muualla. SCAtm -koulutukseen osallistui tuolloin 10 suomalaista ja 10 ruotsalaista puheterapeuttia. Pohjoismaiden alueella viitekehyksen osaajia saatiin näin kolminkertaistettua, koska Ruotsista lähes kukaan ei ollut käynyt Kanadassa.

Johansson haluaa Intonaattoreissa jatkaa asiantuntemuksen ja osaamisen jakamista ja kouluttamista. Intonaattorit käy jatkuvaa keskustelua Instituutin kanssa, jotta SCAtm -viitekehyksen sisältö ja ydin ajatus pysyy mahdollisimman läheisenä osallistavan toimintatavan kanssa. Kanadan ja Suomen erot esim. kuntoutuksessa ovat kuitenkin niin suuria, että tiettyjä muutoksia näiden välillä on pakko olla palveluiden maahan soveltuvuuden vuoksi.

Intonaattorit keskustelee parhaillaan Instituutin kanssa tutkimus yhteistyöstä osallistuvan tutkimuskumppanuus -mallin perustalle. Tutkimus olisi ensimmäinen laatuaan, jossa kommunikaation haasteita omaavat henkilöt toimisivat tasaveroisina kumppaneina tutkimuksessa. Eri näkökulmista rakentuva tutkimus tulee varmasti nostamaan myös täysin uusia asioita esille kuntoutuksesta.

Tutustu paremmin Afasia Instituutin toimintaan täältä.

Validia oy

Intonaattorit toimii Validian kanssa yhteistyössä tuottaen puheterapiapalveluita Validian kuntoutusjaksoilla olijoille sekä toteuttamalla Kelan puheterapia-asiakkaita avopalveluina.

Myös Intonaattorit oy:n vastaanottotilat sijaitsevat Validian kuntoutuskeskuksen tiloissa Helsingissä. Yhteistyö kattaa myös välineistön käytön. Katseohjauspuheterapiassa käytetään Validian katseohjauslaitetta, jos asiakkaalla ei ole omaa laitetta ja NMES -stimulaatioterapiassa käytetään aina Validian VitalStimPlus -laitetta.

Voit tutustua paremmin Validian toimintaan täältä.

Hyvin sanottu -hanke

Intonaattorit tutustui Hyvin sanottu -hankkeeseen ja Erätauko -menetelmään Osallistuva tutkimuskumppanuus -kehitysprojektin kautta. Lue lisää hankkeesta.

Hyvin sanottu -hankkeen toimijana Intonaattorit toivoo edistävänsä esteettömän kommunikaation ja osallisuuden vahvistumista suomalaisessa keskustelukulttuurissa.

Starttivalmennus oy

Starttivalmennus ja sen toimitusjohtaja Sanna Olshin ovat olleet keskeisessä roolissa etenkin Elisa Johanssonin yrittäjyyden alussa. Elisa kävi 2019-2020 Starttivalmennuksen toteuttaman Novidan asiantuntijayrittäjä koulutuksen. Starttivalmennuksen kouluttajien asiantuntemus ja erityisesti Sannan innostava ja kannustava sparraus loivat turvallisen perustan yrittäjyyteen.

Intonaattorit haluaa yhteistyössä Starttivalmennuksen kanssa viestiä yrittäjyyteen liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, erityisesti niille aloille, joissa yrittäjyys nähdään vielä rajoittuneessa kontekstissa. Esimerkiksi kuntoutusalalla olisi hienoa nähdä tulevaisuudessa enemmän yrityksiä, joissa asiakkaalle luodaan uusia mahdollisuuksia perinteisten palveluiden rinnalle.

Lue lisää Starttivalmennuksesta täältä.