INTONAATTORIT Oy

Intonaattorien koulutus- ja asiantuntijapalvelut

INTONAATTORIT Oy

Koulutuksemme on rakennettu paitsi tehokkaan oppimisen myös osallisuuden periaatteille. Tehokkuus muodostuu koulutusten jaosta useampaan osaan. Saat mahdollisuuden kokeilla omassa käytössä ensimmäisessä osassa oppimaasi ennenkuin syvennät taitojasi toisen osan käytännön harjoitteluissa tai voit kysellä ja keskustella kokeiluista nousseista asioista. Osallisuus rakentuu aina koulutus kohtaisesti ottamalla koulutukseen tulijoiden tavoitteet ja toiveet huomioon. Tällä sinä saat koulutuksesta juuri omaa osaamistasi vahvistavaa tietotaitoa.

Käytämme myös koulutuksissamme osallistavan toimintatavan periaatteita, ja sen vuoksi viimeistelemme kunkin koulutuksen sisällön aina koulutuksen osallistujien tavoitteet ja toiveet huomioiden. Intonaattorien koulutuksissa kysytään siis miten sinä saisit eniten hyötyä koulutuksesta. Laita siis rohkeasti meille tietoa toiveistasi ilmoittautumisen yhteydessä!

Koulutus- ja asiantuntijapalvelujemme taustalla on halu levittää tietoa ja vahvistaa ammattilaisten osaamista ympäri Suomea. Omasta kokemuksesta olemme myös huomanneet, ettei tämäntyyppistä koulutusta ole tarvetta vastaavaa määrää tarjolla. Tiedämme myös, kuinka koulutusmäärärahat ovat usein niukkia, ja haluamme hinnoittelullamme kannustaa henkilöä hankkimaan omakustanteisesti itselleen osaamista.

Katso tulevat tapahtumamme ja ilmoittaudu jo tänään!

Tutustuminen SCAtm -viitekehykseen & Osallistava Toimintatapa -koulutus

Toteutamme säännöllisesti koulutuksia liittyen SCA:han ja OT:hen. Koulutukset toteutetaan tällä hetkellä etänä ja koulutussarjaan kuuluu 3 osaa (yhteensä 6 tuntia). 1-2 osat liittyvät SCA:han ja noudattavat Kanadan Afasia Instituutin laatimaa viitekehyksen koulutusohjelmaa. 3 osa on Intonaattorit oy:n itse tekemä lisäosa, jossa keskitytään OT:hen. 3 osan koulutukseen liittyy myös keskusteluharjoituksia aidossa tilanteessa henkilön kanssa, jolla on haasteita kommunikaatiossa tai puheessa. Osat suositellaan käymään järjestyksessä, ja niiden väliin suositellaan jätettävän vähintään kuukauden tauko itsenäisten harjoittelujen toteuttamiseen.

Koko koulutussarjan käytyään henkilö osaa toiminnallaan tukea esteettömän kommunikaation ja osallisuuden mahdollistumista sosiaalisissa tilanteissa ja hän pystyy kohtaamaan rohkeammin ja aktiivisemmin haastavat kommunikaatiotilanteet. Koulutus on suunnattu erityisesti terveydenhuollon ja kuntoutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille, mutta osaamisesta on suurta hyötyä myös mm. asiakaspalvelussa työskenteleville.

Järjestämme ajoittain myös yleisiä webinaareja, joissa kerrotaan yleisemmin viitekehyksen ja toimintatavan käytöstä.

Intonaattorien puheterapeutti Elisa Johansson on käynyt täysimittaisen SCA -koulutuksen Kanadassa 2017, jonka jälkeen viitekehyksen suomentamisen sekä laajamittaisen käytön (eri asiakasryhmien kanssa) seurauksena on syntynyt osallistavan toimintatavan -malli. Intonaattorit tekee jatkuvasti, tiivistä yhteistyötä ja käy keskusteluja Kanadan Afasia instituutin kanssa sekä viitekehyksen että toimintamallin käyttöön ja kehittämiseen liittyen. Takaamme tällä, että saat saat tietoon viimeisimmät uudistukset niin SCA:ssa kuin OT:ssakin.

Katso tulevat tapahtumamme ja ilmoittaudu jo tänään!

Etäkuntoutus -koulutus

Etäkuntoutus koulutuksia järjestetään säännöllisesti ja ne toteutetaan aina etänä. Koulutus on jaettu kahteen osaan (yhteensä 4 tuntia), jossa ensimmäisessä käydään läpi käytännön asioita ja toisessa harjoitellaan aidoissa tilanteissa etätyökalujen käyttöä ja toimintaa.

Koulutuksessa käydään läpi mitä asioita tulee huomioida etäkuntoutuksessa ja miten tapaamisista saa asiakkaalle esteettömän ja osallistavan. Eli toisin sanoen miten saat etäkuntoutuksesta tehokasta ja vaikuttavaa.

Kokemuksemme on puheterapiasta, mutta esteetön kommunikaatio ja osallisuus ovat erittäin tärkeitä asioita kaikessa kuntoutuksessa tai etänä toteutuvissa kokouksissa.

Intonaattorien puheterapeutti Elisa Johansson on kerännyt poikkeusaikana laajan ja monipuolisen kokemuksen etätapaamisista. Jokaisesta etätoiminnasta, niin työ kuin vapaa-ajalla, on laitettu ylös vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehitysideoita. Koulutuksemme antaa sinulle siis varmasti paljon tietoa ja taitoa. Koulutuksen lisänä suositellaan erikseen OT ja SCA -koulutuksia.

Katso tulevat tapahtumamme ja ilmoittaudu jo tänään!

Ryhmäkuntoutus -koulutus

Ryhmäkuntoutuksesta järjestetään säännöllisesti koulutuksia. Tällä hetkellä toteutustapa on etänä. Koulutus on jaettu kahteen osaan (yhteensä 4 tuntia) , jossa ensimmäisessä käydään läpi käytännön asioita ja toisessa harjoitellaan aidoissa tilanteissa toimimista.

Koulutuksessa käydään läpi mitä ryhmäkuntoutuksessa tulee huomioida, ja millä tavoin ryhmänvetäjä voi tukea esteettömän kommunikaation ja osallisuuden mahdollistumista. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja, mutta ennenkaikkea varmuutta ja uskallusta lähteä toteuttamaan ryhmiä.

Intonaattoreiden puheterapeutilla Elisa Johanssonilla on ryhmistä kokemusta yli 20 vuodelta. Afaattisten henkilöiden ryhmästä kokemusta löytyy 15 vuoden ajalta ja aivovamman saaneiden henkilöiden ryhmistä yli 5 vuodelta. Koulutuksemme antaa sinulle siis varmasti paljon tietoa ja taitoa! Koulutuksen lisänä suositellaan OT ja SCA -koulutuksia.

Katso tulevat tapahtumamme ja ilmoittaudu jo tänään!

Aikuisten AAC -koulutus

Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä aikuisten kanssa ei kouluteta missään muualla. Intonaattorit haluaa kuitenkin vahvistaa juuri aikuisten kanssa toimivien henkilöiden AAC osaamista, ja siksi olemme koonneet osaamisestamme sinulle 2 tunnin koulutuspaketin.

Koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi erilaisia AAC -keinoja, mutta eniten keskitytään osallistavaa toimintatapaa tukeviin keinoihin. Koulutus antaa sinulle myös tietoa, mistä/miten voit hankkia lisätietoja ja kehittää omaa osaamistasi.

Intonaattoreiden puheterapeutti Elisa Johansson on käyttänyt vuodesta 2016 alkaen AAC -laitteita ja 2017 vuodesta SCA:n tukikeinoja. Elisa on yhteistyössä tehdyn katseohjaus -pilotin jälkeen kehittänyt katseohjauspuheterapiaa eteenpäin itse. Koulutuksemme antaa sinulle siis varmasti paljon tietoa ja taitoa.

Katso tulevat tapahtumamme ja ilmoittaudu jo tänään!

Elisa Johansson Intonaattorit

Voit koulutuksia miettiessäsi ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Toteutamme mielellämme koulutuksia tai asiantuntijapuheenvuoroja myös räätälöidysti työpaikan, työporukan tai vaikka kuntoutujan lähipiirin tarpeisiin.